Nowe nabytki Biblioteki: od 01.07.2018 do 30.09.2018

 


A.430 – Vol. 9 (1976)   Katalog on-line
Acta Baltico-Slavica : [rocznik poœwięcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej] / Białostockie Towarzystwo Naukowe.

Białystok : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1964-. – 24 cm.

    A.430 – Vol. 14 (1982)   Katalog on-line
Acta Baltico-Slavica : [rocznik poœwięcony kontaktom słowiańsko-bałtyjskim w dziedzinie historii, językoznawstwa i kultury materialnej]
/ Białostockie Towarzystwo Naukowe.
Białystok : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1964-. – 24 cm.

    III.3364/1   Katalog on-line
Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI-XVIII = Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posçedžińu protokolai XVI-XVIII a. t. 1, 1502-1533
/ parengçe Darius Antanavičius, Dalia Emilija Staškevičiençe ; Lietuvos […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2018. – XXXIX, [1], 534, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
ISBN 978-609-8183-39-9 Bendras
ISBN 978-609-8183-40-5 1 tomas

    III.3362   Katalog on-line
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego : lata 1668-1675
/ wydali Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wydanie I.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – XX, [2], 673, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-232-3324-4

    A.58/136 – Vol. 136 (2018), z. 1   Katalog on-line
Analecta Bollandiana
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    I.10805   Katalog on-line
Anti-Jewish violence in Poland, 1914-1920
/ William W. Hagen.
Cambridge : Cambridge University Press, Š 2018. – XXIII, [5], 541 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-88492-1 Hardback
ISBN 978-0-521-73818-7 Paperback

    II.14434   Katalog on-line
Antysemityzm w Polsce roku 1968 : między partiš a społeczeństwem
/ Hans-Christian Dahlmann ; przekład z języka niemieckiego Barbara Ostrowska.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018. – 357 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65254-72-6

    II.14437/10 SHG Krak˘w   Katalog on-line
The Apostolic Penitentiary in local contexts : … et usque ad ultimum terrae
/ edited by Gerhard Jaritz, Torstein J˛rgensen, Kirsi Salonen. – 1st edition.
Budapest ; New York : Central European University, Department of Medieval Studies : Central European University Press ; Rome : Hungarian Academy, 2007. – [4], 129, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
(CEU Medievalia, 1587-6470 ; 10)
ISBN 978-963-7326-83-7

    I.10778/9   Katalog on-line
Archives de l’état en Pologne : origines, organisation et état actuel
/ par Tadeusz Manteuffel.
Warszawa ; Paris : Gebethner & Wolff, 1931 (Œrem : Drukarnia Centralna). – 35 s. ; 24 cm.
(Publications des Archives de l’État = Wydawnictwa Archiwów Państwowych ; 14)

    I.10778/1   Katalog on-line
Archiwa francuskie
/ Tadeusz Manteuffel.
[Lwów : Polskie Towarzystwo Historyczne], 1925. – 14 s. ; 24 cm.

    I.10778/4   Katalog on-line
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [s.n.], 1929 (Warszawa : Drukarnia Wł. Łazarskiego). – 14 s. ; 25 cm.

    I.10778/15   Katalog on-line
Archiwum Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [Wydawnictwo Archiwów Państwowych], 1938. – 7 stron ; 22 cm.

    II.2698/25   Katalog on-line
Das Augsburger Offizialatsregister (1348 – 1352) : ein Dokument geistlicher Diözesangerichtsbarkeit : Edition und Untersuchung
/ von Christian Schwab.
Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2001. – X, 860 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Forschungen zur Kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht ; Bd. 25)
ISBN 3-412-16200-0

    I.10815   Katalog on-line
Babin Âr : masove ubivstvo i pam’ât’ pro n’ogo : materiali mižnarodnoi naukovoi konferencii 24-25 žovtnâ 2011 r. , m. Kiiv
/ redakcijna kolegiâ : Vitalij Nahmanovič (naukovyj redaktor), Anatolij Podol’s’kij (abtor […] – (Druge vidannâ, dopobnene).
Kiiv : Ukrains’kij centr vivčennâ istorii Golokostu Gromads’kij Komitet dlâ Všanuvannâ Pam’âti Žertv Babinogo Âru, 2017. – 287 stron, 35 stron tablic ; [1] karta tablicy złożonej : ilustracje ; 20 cm.
ISBN 978-966-2214-11-6

    B.143 – Vol. 23 (2016), z.1-2   Katalog on-line
Barok : historia, literatura, sztuka
/ Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. Janusz Pelc.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 1994-. – 24 cm.

    II.14400   Katalog on-line
Becoming Hitler : the making of a Nazi
/ Thomas Weber. – First edition. Impression: 1.
Oxford : Oxford University Press, Š 2017. – XXIII, [3], 422, [1] strona, [16] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-966462-7 hardcover

    II.14418/21   Katalog on-line
Beyond empires : global, self-organizing, cross-imperial networks, 1500-1800
/ edited by Cátia Antunes, Amélia Polónia.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2016. – XIV, 313 stron : ilustracje ; 25 cm.
(European Expansion and Indigenous Response, 1873-8974 ; vol. 21)
ISBN 978-90-04-30414-7 hardback

    I.10806   Katalog on-line
Bid for world power? : new research on the outbreak of the First World War
/ edited by Andreas Gestrich and Hartmut Pogge von Strandmann. – First published.
Oxford : Oxford University Press ; London : German Historical Institute, 2017. – XI, 444 strony ; 22 cm.
(Studies of the German Historical Institute London)
ISBN 978-0-19-879241-3

    I.10826   Katalog on-line
Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794-1806
/ Edyta Pętkowska.
Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 262 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64111-29-7

    I.10778/14   Katalog on-line
Brakowanie akt w œwietle ankiety Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [Wydawnictwo Archiwów Państwowych], 1938. – 9 stron ; 22 cm.

    II.14408/1   Katalog on-line
The Cambridge history of communism. Vol. 1, World revolution and socialism in one country 1917-1941
/ Edited by Silvio Pons, Stephen A. Smith. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XX, 655 stron, 32 strony tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-09284-6 Hardback
ISBN 978-1-316-63458-5 Three volume set, hardback

    II.14408/2   Katalog on-line
The Cambridge history of communism. Vol. 2, The socialist camp and world power 1941-1960s
/ edited by Norman Naimark, Silvio Pons, Sophie Quinn-Judge. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XVI, 684 stron, 32 strony tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-13564-2 Hardback
ISBN 978-1-316-63458-5 Three volume set, hardback

    II.14408/3   Katalog on-line
The Cambridge history of communism. Vol. 3, Endgames? Late comunism in global perspective, 1968 to the present
/ Edited by Juliane Fürst, Silvio Pons, Mark Selden. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XV, 645 stron, 32 strony tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-13564-2 Hardback
ISBN 978-1-316-63458-5 Three volume set, hardback

    II.14409/4   Katalog on-line
The Catholic Church and Soviet Russia, 1917-1939
/ Dennis J. Dunn. – First published in paperback.
London ; New York : Routledge, 2018. – IX, [1], 142 strony ; 24 cm.
(Routledge Religion, Society and Government in Eastern Europe and the Former Soviet States ; 4)
ISBN 978-1-138-21943-4 hbk
ISBN 978-1-138-59571-2 pbk

    I.10778/8   Katalog on-line
Centralne władze oœwiatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego : (1807-1915)
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1929 (Warszawa : Drukarnia Wł. Łazarskiego). – 150, [2] s. ; 24 cm.
(Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Travaux Historiques de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie ; t. 6, z. 2)

    I.10825   Katalog on-line
Cenzura wobec tematu II wojny œwiatowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej (1956-1958)
/ Agnieszka Kloc.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 383 strony ; 22 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-8098-418-9

    A.36 – 116(2018), z. 1   Katalog on-line
Český Časopis Historický
/ Československá Akademie Véed. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990-. – 24 cm.

    II.14398   Katalog on-line
Chcemy całego życia : antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939
/ zebrała Aneta Górnicka-Boratyńska.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. – 324, [2] strony ; 23 cm.
(Biblioteka Kongresu Kobiet)
ISBN 978-83-8143-055-5

    II.14448   Katalog on-line
Churches and religion in the Second World War
/ Jan Bank with Lieve Gevers ; translated by Brian Doyle. – First published.
London : Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, Š 2016. – XV, 605 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Occupation in Europe Series)
ISBN 978-1-84520-483-9 hardback
ISBN 978-1-84520-822-6 paperback
ISBN 978-1-4725-0480-7 ePDF
ISBN 978-1-4725-0479-1 ePub

    II.13539/4   Katalog on-line
Cisterciana : studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego
/ Andrzej Marek Wyrwa ; Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile.
Kraków : Opactwo Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile ; Poznań : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2017. – 514, [1] strona, [91] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta ; 4)
ISBN 978-83-65548-16-0

    II.14417/18   Katalog on-line
Les cisterciens et la transmission des textes : (XIIe-XVIIIe siecles)
/ études réunies par Thomas Falmagne, Dominique Stutzmann, Anne-Marie Turcan-Verkerk avec la collaboration de Pierre Gandil.
Turnhout : Brepols, 2018. – 556 stron, [12] stron tablic, [1] karta złożona luzem : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Bibliotheque d’Histoire Culturelle du Moyen-Âge ; 18)
ISBN 978-2-503-55305-4

    II.14450   Katalog on-line
The commentaries of Pope Pius II (1458-1464) and the crisis of the fifteenth-century papacy
/ Emily O’Brien.
Toronto ; Buffalo ; ; London : University of Toronto Press, Š 2015. – XI, [3], 335 stron ; 24 cm.
(Toronto Italian studies)
ISBN 978-1-4426-4763-3 bound

    C.163 – Vol. 39 (2018), z. 1   Katalog on-line
Cristianesimo nella Storia : ricerche storiche esegetiche teologiche
/ Istituto per le scienze religiose.
Bologna : Edizioni Dehoniane, 1980-. – 21 cm.

    II.14444   Katalog on-line
Curtain of lies : the battle over truth in Stalinist Eastern Europe
/ Melissa Feinberg.
New York : Oxford University Press, Š 2017. – XXII, 232 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-064461-1

    C.206/31 – Vol. 31(2018)   Katalog on-line
Czasy Nowożytne : periodyk poœwięcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku
/ [Fundacja „Pomerania” w Toruniu, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli ; Stanisław Salmonowicz przewodn. kom. red.].
Toruń [et al.] : Fundacja „Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 1996-. – 24 cm.

    II.14423   Katalog on-line
„Człowiek szalony” : Andrzej Niemojewski (1864-1921)
/ Barbara Œwitalska-Starzeńska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – 495, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(W Służbie Niepodległej)
ISBN 978-83-8090-372-2 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-737-9 wersja elektroniczna

    II.13105/14   Katalog on-line
Diecezja przemyska obrzšdku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939 – 1944/1945
/ Sławomir Zych.
Przemyœl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2011. – 284 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.
(Biblioteka Oœrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Koœcielnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 14)
ISBN 978-83-88522-76-5

    II.14421   Katalog on-line
Dolny Œlšsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłowš
/ Yaman Kouli ; przekład Tomasz Dominiak. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, 2018. – 315 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Biblioteka Humanisty)
ISBN 978-83-235-3395-5 druk
ISBN 978-83-235-3212-5 e-pub
ISBN 978-83-235-3204-0 pdf online
ISBN 978-83-235-3220-0 mobi

    II.11866/24   Katalog on-line
Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i poczštku XVI wieku : studium prozopograficzne
/ Tadeusz Nowak.
Wieluń : Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2017. – 177 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ; t. 24)
ISBN 978-83-940074-8-5

    II.14449   Katalog on-line
Dudo of Saint-Quentin’s Historia Normannorum : tradition, innovation and memory
/ Benjamin Pohl ; The University of York. – First published.
Woodbridge, Suffolk : York Medieval Press ; Rochester, NY : Boydell & Brewer, Š 2015. – XII, 313 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Writing History in the Middle Ages, 2057-0252)
ISBN 978-1-903153-54-3

    II.13061/3   Katalog on-line
Dwór królowej Marii Leszczyńskiej : ludzie, pienišdze i wpływy
/ Katarzyna Kuras.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 337 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Historia Nowożytna ; t. 3)
ISBN 978-83-65080-79-0

    I.10822   Katalog on-line
Dyplomacja i arrasy : wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961
/ Bogdan Grzeloński.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2016. – 206, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3015-0

    I.10817   Katalog on-line
Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów : pojęcia i idee
/ Anna Grzeœkowiak-Krwawicz ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. – Wydanie pierwsze.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 451 stron ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-231-4032-0

    I.10778/2   Katalog on-line
Dziedziczenie registratur a ich porzšdkowanie : artykuł dyskusyjny
/ [Tadeusz Manteuffel].
[Warszawa : s.n., 1927]. – S. 135-139 ; 23 cm.

    II.14432   Katalog on-line
Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II
/ tłumaczenie i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018. – 159, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-66104-01-3

    II.14395/6   Katalog on-line
Ecclesiastical cause papers at York : Dean and Chapter’s Court 1350-1843
/ Katherine M. Longley ; University of York, Borthwick Institute of Historical Research. – First published 1980.
[York] : University of York, Borthwick Institute of Historical Research, Š 1980. – [4], XX, 204 strony ; 25 cm.
(Borthwick Texts and Calendars : Records of the Northern Province, 0305-8506 ; 6)

    II.14395/14   Katalog on-line
Ecclesiastical cause papers at York : the Court of York 1301-1399
/ D. M. Smith ; University of York, Borthwick Institute of Historical Research. – First published 1988.
[York] : University of York, Borthwick Institute of Historical Research, Š 1988. – [6], XV, 121 stron ; 25 cm.
(Borthwick Texts and Calendars, 0305-8506 ; 14)

    II.2698/29   Katalog on-line
Ehegerichtsbarkeit im Bistum Regensburg : (1480-1538)
/ Christina Deutsch.
Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, 2005. – XI, 801 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Forschungen zur Kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht ; Bd. 29)
ISBN 3-412-18105-6

    I.9856/[40]   Katalog on-line
Empress Adelheid and Countess Matilda : medieval female rulership and the foundations of European society
/ Penelope Nash.
London ; New York : Palgrave Macmillan, Š 2017. – XXXI, 292 strony : ilustracje ; 22 cm.
(Queenship and Power)
ISBN 978-1-137-59088-6
ISBN 978-1-137-58514-1 eBook

    I.10831 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Entering a Clerical Career at the Roman Curia, 1458-1471
/ ed. by Kirsi Salonen and Jussi Hanska.
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2013. – [2], XII, 295 s. : il. ; 24 cm.
(Church, Faith and Culture in the Medieval West)
ISBN 978-1-4094-2839-8 hbk
ISBN 978-1-4094-2840-4 ebk-PDF
ISBN 978-1-4094-8489-9 ebk-ePUB

    II.14427   Katalog on-line
Entre Pologne et France, le Cosmopolitisme des Lumieres : Rome, 23-24 juin 2017
/ volume coordonné par Anna Grzeœkowiak-Krwawicz, Dominique Triaire et Piotr Ugniewski.
Rome : Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro Studi a Roma, 2018. – 252 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Conferenze – Accademia Polacca delle Scienze (1978) ; 139)
ISBN 978-83-63305-50-5 paperback

    II.14430 Podr.   Katalog on-line
Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg : (1773-1775)
/ opracowanie i komentarze Dorota Dukwicz i Ewa Zielińska. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 257, [4] strony tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-65880-03-1

    II.14431   Katalog on-line
Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg : (1773-1775)
/ opracowanie i komentarze Dorota Dukwicz i Ewa Zielińska. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 257, [4] strony tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-65880-03-1

    II.14401   Katalog on-line
Europe from war to war : 1914-1945
/ Alice-Catherine Carls and Stephen D. Carls.
Abingdon ; New York : Routledge, 2018. – XIV, [4], 382 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-1-138-99914-5 hbk
ISBN 978-1-138-99915-2 pbk
ISBN 978-1-315-15945-4 ebk

    I.10779/3   Katalog on-line
Ewolucja poglšdów gospodarczych Cystersów do połowy XIII wieku w œwietle uchwał Kapituły Generalnej
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [s.n.], 1952. – 16 s. ; 25 cm.

    II.10512/53   Katalog on-line
Exhibiting war : the Great War, museums and memory in Britain, Canada, and Australia
/ Jennifer Wellington. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, Š 2017. – XV, 349 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare)
ISBN 978-1-107-13507-9 Hardback

    III.3365   Katalog on-line
Final solution : the fate of the Jews, 1933-1949
/ David Cesarani.
New York : St. Martin’s Press, Š 2016. – XL, 1016 stron, [24] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-1-250-00083-5 hardcover
ISBN 978-1-250-03796-1 e-book

    I.10829   Katalog on-line
Flandria
/ Ryszard Żelichowski.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Oœrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, 2018. – 699 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
(Europa w Skali Mikro)
ISBN 978-83-65972-31-6

    I.10803   Katalog on-line
Fools and idiots? : intellectual disability in the Middle Ages
/ Irina Metzler. – First published.
Manchester : Manchester University Press, copyright 2016. – IX, 246 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Disability History)
ISBN 978-0-7190-9636-5 hardback

    II.14402   Katalog on-line
For peace and money : French and British finance in the service of tsars and commissars
/ Jennifer Siegel. – First issued as an Oxford University Press paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2017. – XV, [3], 306 stron ; 24 cm.
(Oxford Studies in International History)
ISBN 978-0-19-938781-6 hardcover
ISBN 978-0-19-069576-7 paperback

    II.14454   Katalog on-line
Franciscans and the elixir of life : religion and science in the later Middle Ages
/ Zachary A. Matus.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, copyright 2017. – [8], 201, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(The Middle Ages Series)
ISBN 978-0-8122-4921-7 hardcover : alk. paper

    I.10816   Katalog on-line
Frederick the Great : King of Prussia
/ Tim Blanning.
[London] : Penguin Random House UK, 2016. – XXIV, 647, [1] strona, [16] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 20 cm.
ISBN 978-0-14-103919-0

    II.14403   Katalog on-line
Genocide in the Carpathians : war, social breakdown, and mass violence, 1914-1945
/ Raz Segal.
Stanford, California : Stanford University Press, Š 2016. – XIII, [3], 211 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Stanford Studies on Central and Eastern Europe)
ISBN 978-0-8047-9666-8 cloth : alk. paper

    III.3363   Katalog on-line
Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce
/ Bożena Wierzbicka. – Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. – 234, [2] strony, 7 kart tablic : ilustracje (głównie kolorowe) ; 28×31 cm.
ISBN 978-83-7666-536-8

    I.10775   Katalog on-line
Granice
/ Marta Zielińska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. – 333, [1] strona, [4] karty tablic kolorowych : ilustracje ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65832-34-4
ISBN 978-83-65573-97-1

    II.14414   Katalog on-line
A handbook of editing early modern texts
/ edited by Claire Loffman and Harriet Phillips. – First published.
London ; New York : Routledge, 2018. – XIV, [2], 276 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Material Readings in Early Modern Culture)
ISBN 978-1-4724-7478-0 hbk
ISBN 978-1-315-56480-7 ebk

    II.4365/5/2   Katalog on-line
Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura
/ opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz […] – Wydanie I.
Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2018. – 450 stron, [28] stron tablic (w tym kolorowych) : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-65127-34-1

    II.14404   Katalog on-line
History after Hobsbawm : writing the past for the Twenty-First Century
/ edited by John H. Arnold, Matthew Hilton, Jan Ruger. – First edition. Impression: 3.
Oxford : Oxford University Press, Š 2018. – XI, 332 strony, [16] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-876878-4

    II.14438 SHG Krak˘w   Katalog on-line
The history of courts and procedure in medieval Canon law
/ edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington.
Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, copyright 2016. – XIV, 506 stron ; 25 cm.
(History of Medieval Canon Law)
ISBN 978-0-8132-2904-1

    II.14439 SHG Krak˘w   Katalog on-line
The history of medieval canon law in the classical period, 1140-1234 : from Gratian to the decretals of Pope Gregory IX
/ ed. by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington.
Washington : The Catholic University of America Press, 2008. – XIII, [1], 442 s.; 24 cm.
(History of Medieval Canon Law)
ISBN 978-0-8132-1491-7

    A.634 – Vol. 7(2018), z. 1   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    II.14447   Katalog on-line
Illness and inhumanity in Stalin’s Gulag
/ Golfo Alexopoulos ; Hoover Institution, Stanford University, Stanford, California.
New Haven ; London : Yale University Press, copyright 2017. – XII, [2], 308 stron : ilustracje ; 25 cm.
(The Yale-Hoover Series on Authoritarian Regimes)
ISBN 978-0-300-17941-5 hardcover : alk. paper

    I.10813   Katalog on-line
Imperfect communities : identity, discourse and nation in the seventeenth-century Grand Duchy of Lithuania
/ Arturas Tereškinas.
Vilnius : Lietuvińu literaturos ir tautosakos institutas, 2005. – 346, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Senosios Literaturos Studijos)
ISBN 9955-475-94-3

    I.10807   Katalog on-line
Inside World War One? : the first World War and its witnesses
/ edited by Richard Bessel and Dorothee Wierling. – First published.
Oxford : Oxford University Press ; London : German Historical Institute, 2018. – IX, 346 stron ; 22 cm.
(Studies of the German Historical Institute London)
ISBN 978-0-19-882059-8

    II.12962/22   Katalog on-line
Inter Regnum et Ducatum : studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesištš rocznicę urodzin
/ pod redakcjš Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke i Krzysztofa Borody.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2018. – 716 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Dissertationes ; t. 22)
(Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Œrodkowo-Wschodniej ; t. 7)
ISBN 978-83-64103-22-3

    II.14451   Katalog on-line
Invisible weapons : liturgy and the making of crusade ideology
/ M. Cecilia Gaposchkin. – First published.
Ithaca ; London : Cornell University Press, copyright 2017. – XXV, [3], 349 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-5017-0515-1 cloth : alk. paper
ISBN 978-1-5017-0797-1 epub/mobi
ISBN 978-1-5017-0798-8 pdf

    II.14429   Katalog on-line
King Sigismund of Poland and Martin Luther : the reformation before confessionalization
/ Natalia Nowakowska. – First edition published in 2018, impression: 1.
Oxford : Oxfrod University Press, 2018. – X, [4], 279 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-881345-3

    I.9240/[37]   Katalog on-line
Kultura pamięci : wprowadzenie
/ Astrid Erll ; przekład Agata Teperek ; posłowie i redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Niemiecki Instytut Historyczny, 2018. – 317, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
(Communicare : historia i kultura)
ISBN 978-83-235-3409-9 druk
ISBN 978-83-235-3425-9 e-pub
ISBN 978-83-235-3417-4 pdf online
ISBN 978-83-235-3433-4 mobi

    I.10804   Katalog on-line
A lab of one’s own : science and suffrage in the first World War
/ Patricia Fara. – First published. Impression: 2.
Oxford : Oxford University Press, Š 2018. – XIII, [3], 334 strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-879498-1

    II.14405   Katalog on-line
Labour, British radicalism and the First World War
/ edited by Lucy Bland and Richard Carr. – First published.
Manchester : Manchester University Press, copyright 2018. – XIII, 259 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-5261-0929-3 hardback

    I.10824   Katalog on-line
Lelewel prasowy
/ Danuta Zawadzka.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – 384, [3] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65832-35-1

    II.14446   Katalog on-line
The liberation of the camps : the end of the Holocaust and its aftermath
/ Dan Stone.
New Haven ; London : Yale University Press, copyright 2015. – VIII, 277 stron, [12] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-20457-5

    II.14391   Katalog on-line
Lokalnoœć i nacjonalizm : społecznoœci wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym
/ Olga Linkiewicz.
Kraków : Universitas, copyright 2018. – 362 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3415-8
ISBN 978-83-242-3344-1 e-ISBN

    I.10810/7   Katalog on-line
London church courts and society on the eve of the Reformation
/ Richard M. Wunderli.
Cambridge, Massachusetts : The Medieval Academy of America, 1981. – XIII, [1], 163 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Speculum Anniversary Monographs ; 7)
ISBN 0-910956-71-5

    II.14443   Katalog on-line
The „Long 1970s” : human rights, East-West détente and transnational relations
/ edited by Poul Villaume, Rasmus Mariager and Helle Porsdam. – First published.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. – XVII, 313 stron ; 24 cm.
ISBN 978-1-315-61224-9 hardcover ; alkaline paper
ISBN 978-1-315-61224-9 ebk

    II.14437/8 SHG Krak˘w   Katalog on-line
The long arm of papal authority : late medieval Christian peripheries and their communication with the Holy See
/ edited by Gerhard Jaritz, Torstein J˛rgensen, Kirsi Salonen. – Second revised edition.
Budapest ; New York : Central European University, Department of Medieval Studies : Central European University Press, Š 2005. – XIII, 192 strony : ilustracje ; 24 cm.
(CEU Medievalia ; 8)
ISBN 963-7326-06-5

    II.14396/32   Katalog on-line
Lower ecclesiastical jurisdiction in late-medieval England : the courts of the Dean and Chapter of Lincoln, 1336-1349, and the Deanery of Wisbech, 1458-1484
/ edited by L. R. Poos.
Oxford : published for the British Academy by Oxford University Press, Š 2001. – LXV, 687 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Records of Social and Economic History. New Series ; 32)
ISBN 0-19-726245-7

    II.14397   Katalog on-line
Ludnoœć nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938
/ Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan.
Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2006. – 351, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-88385-80-3

    II.14452   Katalog on-line
Luther and the Reformation of the later Middle Ages
/ Eric Leland Saak. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XII, 399 stron ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-18722-1 Hardback

    I.10811   Katalog on-line
Manuscript circulation and the invention of politics in early Stuart England
/ Noah Millstone. – First published 2016. First paperback edition 2017.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2017. – XVI,358 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Cambridge Studies in Early Modern British History)
ISBN 978-1-107-12072-3 Hardback
ISBN 978-1-107-54373-7 Paperback

    II.14416   Katalog on-line
Manuscript miscellanies in early modern England
/ edited by Joshua Eckhardt and Daniel Starza Smith. – First published 2014.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. – XVI, [2], 251 stron ; 24 cm.
(Material Readings in Early Modern Culture)
ISBN 978-1-4724-2027-5 hardcover: alk. paper

    I.10819   Katalog on-line
Marian Kukiel : historyk w œwiecie polityki
/ red. nauk.: Rafał Habielski, Marek Jabłonowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. – 270 s. ; 23 cm.
(Ludzie – Media – Polityka ; t. 2)
ISBN 978-83-7545-167-2

    II.14435   Katalog on-line
Marzenie o narodzie doskonałym : między biopolitykš a etnopolitykš
/ Piotr Madajczyk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 396 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-948526-9-6

    I.2497/11   Katalog on-line
The materials sources and methods of ecclesiastical history : papers read at the twelfth summer meeting and the thirteenth winter meeting of the Ecclesiastical History Society
/ edited by Derek Baker.
Oxford : published for the Ecclesiastical History Society by Basil Blackwell, 1975. – XII, 370 stron ; 23 cm.
(Studies in Church History ; 11)
ISBN 0-631-16930-X

    I.10830 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Medieval canon law
/ James A. Brundage. – First published.
London ; New York : Longman, Š 1995. – XII, 260 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Medieval World)
ISBN 0-582-09357-0 CSD
ISBN 0-582-09356-2 PPR

    I.10800   Katalog on-line
Medieval ecclesiastical courts in the Diocese of Canterbury
/ by Brian L. Woodcock.
London : Geoffrey Cumberlege : Oxford University Press, 1952. – XI, [1], 160 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Oxford Historical Series. British Series)

    I.10827   Katalog on-line
Miestas, dvaras, kaimas : Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystçeje ir Lenkijos Karalystçeje XVI-XVIII a. : lokalinçes istorijos problemos : mokslinińu straipsnińu rinkinys
/ sudarytoja ir mokslinçe redaktorçe Ramunçe […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2018. – 423, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-609-8183-38-2

    II.14455/29   Katalog on-line
The mirror of the medieval : an anthropology of the Western historical imagination
/ K. Patrick Fazioli.
New York ; Oxford : Berghahn, Š 2017. – [9], 195 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Making Sense of History : studies in historical cultures ; vol. 29)
ISBN 978-1-78533-544-0 hardback
ISBN 978-1-78533-545-7 ebook

    A.112 – Vol. 126(2018), z. 1   Katalog on-line
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung.

Innsbruck : Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1880-. – 24 cm.

    II.14425   Katalog on-line
Napola. Młoda elita Adolfa Hitlera
/ Tomasz Butkiewicz.
Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Szczecinie, 2018. – 456 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-419-6

    C.52 – Vol. 129 (2018)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    II.14406   Katalog on-line
Nations, identities and the First World War : shifting loyalties to the Fatherland
/ edited by Nico Wouters and Laurence van Ypersele. – First published.
London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, copyright 2018. – XII, 305 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-350-03643-7 HB

    I.10832   Katalog on-line
Nazi-organized recreation and entertainment in the Third Reich
/ Julia Timpe.
London ; New York : Palgrave Macmillan, Š 2017. – XI, 254 strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-1-137-53192-6
ISBN 978-1-137-53193-3 eBook

    I.10778/7   Katalog on-line
O potrzebie studjów pomocniczych z zakresu archiwistyki przy badaniach nad historjš nowożytnš
/ Tadeusz Manteuffel.
[Warszawa : s.n., 1929]. – 4 s. ; 24 cm.

    III.3359   Katalog on-line
Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrzšdku łacińskiego
/ Anna Dršżkowska.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 442, [1] s., [2] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.
ISBN 978-83-231-3288-2 opr. twarda
ISBN 978-83-231-3335-3 opr. miękka

    I.10821   Katalog on-line
„Okropne dzieje przyniósł nam czas” : duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1846 roku
/ Krzysztof Kamieński.
Tarnów : Biblos, 2015. – 222, [2] s., [16] s. tabl., [3] k. tabl. kolor. złoż. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7793-348-0

    I.10778/3   Katalog on-line
Organizacja archiwów francuskich
/ [Tadeusz Manteuffel].
[Warszawa : s.n., 1927]. – S. 96-109 ; 23 cm.

    II.14428/1   Katalog on-line
Oœwięcim – miasto pogranicza. T. 1
/ redakcja naukowa Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 457 stron, [24] strony tablic : ilustracja kolorowa ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-3303-0 t. 1-2
ISBN 978-83-235-3239-2 druk
ISBN 978-83-235-3255-2 e-pub
ISBN 978-83-235-3247-7 pdf online
ISBN 978-83-235-3263-7 mobi

    II.14428/2   Katalog on-line
Oœwięcim – miasto pogranicza. T. 2
/ redakcja naukowa Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 509 stron, [22] strony tablic : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-3303-0 t.1-2
ISBN 978-83-235-3261-3 druk
ISBN 978-83-235-3277-4 e-pub
ISBN 978-83-235-3269-9 pdf online
ISBN 978-83-235-3285-9 mobi

    III.3360/1   Katalog on-line
The Oxford history of the laws of England. Vol. 1, The canon law and ecclesiastical jurisdiction from 597 to the 1640s
/ R. H. Helmholz. – Repr.
Oxford : Oxford University Press, 2012. – XXXII, 693 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-825897-1

    I.10818   Katalog on-line
Pamiętnik z czasów wojny : Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943
/ Ida Gliksztejn ; wstęp, posłowie i opracowanie Adam Kopciowski.
Lublin : Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2017. – 192 strony : ilustracje ; 22 cm.
(Lublin – Pamięć Miejsca ; 1)
ISBN 978-83-65444-21-9

    II.14445   Katalog on-line
Patron saint and prophet : Jan Hus in the Bohemian and German Reformations
/ Phillip N. Haberkern. – First edition.
New York : Oxford University Press, Š 2016. – XII, [2], 334 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Oxford Studies in Historical Theology)
ISBN 978-0-19-028073-4 hardback : alk. paper

    II.14442/48   Katalog on-line
The place of the social margins, 1350-1750
/ edited by Andrew Spicer and Jane L. Stevens Crawshaw. – First published.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – X, 215 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Routledge Studies in Cultural History ; 48)
ISBN 978-1-138-79072-8 hbk
ISBN 978-1-315-75646-2 ebk

    II.14422   Katalog on-line
Po Jedwabnem : anatomia pamięci funkcjonalnej
/ Piotr Forecki.
[Warszawa] : IBL, Š copyright 2018. – 434, [1] strona ; 23 cm.
ISBN 978-83-66076-02-0

    I.10778/6   Katalog on-line
Poczštki współczesnej państwowej biurowoœci polskiej jako materjał do organizacji regestratur w urzędach państwowych : (1917-1920)
/ Tadeusz Manteuffel.
[Warszawa : Wydawnictwo Archiwów Państwowych, 1929]. – Strony 45-58 ; 22 cm.

    III.3213/4   Katalog on-line
Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego
/ Robert Gawkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 417 s. : il. ; 25 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2328-4

    II.14390   Katalog on-line
Podręczna encyklopedia historii Polski Trzaski, Everta i Michalskiego : dzieje wewnętrzne od czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny œwiatowej. z. 1, Prawo i ustrój
/ redaktor naczelny Tadeusz Manteuffel ; redaktorzy główni […]
Warszawa : nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, [około 1949]. – 12 stron, 248 łamów ; 25 cm.

    II.14415   Katalog on-line
Pogrom : Kishinev and the tilt of history
/ Steven J. Zipperstein. – First Edition.
New York ; London : Liveright Publishing Corporation, copyright 2018. – XX, [2], 261 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-63149-269-3

    I.10774   Katalog on-line
Popkulturowe formy pamięci
/ pod redakcjš Sławomira Buryły, Lidii Gšsowskiej, Danuty Ossowskiej ; Instytut Badań Literackich PAN.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. – 267 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-77-1

    III.3213/5   Katalog on-line
Portrety uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945 : A-Ł
/ [redaktorzy naukowi Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 497 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2134-1 Portrety Uczonych 1915-1945
ISBN 978-83-235-2142-6 A-Ł

    III.3213/6   Katalog on-line
Portrety uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945 : M-Ż
/ [redaktorzy naukowi Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 449 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2134-1 Portrety Uczonych 1915-1945
ISBN 978-83-235-2150-1 M-Ż

    III.3213/7   Katalog on-line
Portrety uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 : A-K
/ [redaktorzy naukowi Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 714 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2158-7 Portrety Uczonych po 1945
ISBN 978-83-235-2069-6 A-K

    III.3213/8   Katalog on-line
Portrety uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 : L-R
/ [redaktorzy naukowi Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 611 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2158-7 Portrety Uczonych po 1945
ISBN 978-83-235-2077-1 L-R

    III.3213/9   Katalog on-line
Portrety uczonych : Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 : S-Ż
/ [redaktorzy naukowi Waldemar Baraniewski, Wojciech Tygielski, Andrzej Kajetan Wróblewski].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 690 s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016)
ISBN 978-83-235-1791-7 MUV
ISBN 978-83-235-2158-7 Portrety Uczonych po 1945
ISBN 978-83-235-2085-6 S-Ż

    II.14440   Katalog on-line
Poverty and devotion in mendicant cultures 1200-1450
/ edited by Constant J. Mews and Anna Welch.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. – XI, [1], 213 s. ; 24 cm.
(Church, Faith, and Culture in the Medieval West)
ISBN 978-1-4724-3732-7 hbk

    I.10776   Katalog on-line
Praktyki psychiatrii
/ Katarzyna Czeczot.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. – 219, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65832-33-7

    I.10812   Katalog on-line
Print letters in seventeenth-century England : politics, religion, and news culture
/ Gary Schneider. – First published.
London : Routledge. Taylor & Francis Group, copyright 2018. – XII, 284 strony ; 24 cm.
(Material Readings in Early Modern Culture)
ISBN 978-1-138-30957-9 hbk
ISBN 978-1-315-14366-8 ebk

    I.10779/4   Katalog on-line
Próba stworzenia cysterskiego państwa biskupiego w Prusach
/ Tadeusz Manteuffel.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1953. – S. 157-173 ; 24 cm.

    A.66/90 – Vol. 90 (2018), z. 1,2   Katalog on-line
Przeglšd Geograficzny
/ Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Ludomir Sawicki.
Warszawa : PTG, 1919-. – 23 cm.

    II.14426   Katalog on-line
Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 : studium kryminologiczno-prawne
/ Przemysław Pištek ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja […]
Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 462, [1] strona ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-407-3

    II.14424   Katalog on-line
Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945)
/ Sebastian Pištkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.
Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2018. – 776 stron ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-390-8

    II.14411/6/1   Katalog on-line
The records of the medieval ecclesiastical courts : report of the working group on church court records. Pt.1, The Continent
/ ed. by Chales Donahue.
Berlin : Duncker & Humblot, 1989. – 241 s. ; 24 cm.
(Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History = Vergleichende Untersuchungen zur Kontinentaleuropäischen und Anglo-Amerikanischen Rechtsgeschichte, 0935-1167 ; Bd. 6)
ISBN 3-428-06619-7

    II.14407   Katalog on-line
Red Saxony : election battles and the spectre of democracy in Germany, 1860-1918
/ James Retallack. – First edition. Impression: 1.
Oxford : Oxford University Press, Š 2017. – XXIV, 698 stron, [16] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-966878-6

    II.14399   Katalog on-line
Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu
/ Maciej Ptaszyński. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2018. – 746 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3544-7 druk
ISBN 978-83-235-3560-7 e-pub
ISBN błędny 9788323535523 pdf online
ISBN 978-83-235-3568-3 mobi

    I.10778/12   Katalog on-line
Regestratura Okręgu Naukowego Warszawskiego : powstanie i organizacja
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [s.n., 1935]. – S. 11-29, [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.

    I.10778/13   Katalog on-line
Regestratura Okręgu Naukowego Warszawskiego : powstanie i organizacja. 2
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : [Wydawnictwo Archiwów Państwowych], 1937 (Warszawa : Drukarnia Gospodarcza). – 9 stron ; 22 cm.

    II.14441   Katalog on-line
Remembering the Crusades and crusading
/ edited by Megan Cassidy-Welch. – First published.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – XII, [2], 251 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-1-138-81114-0 hardcover : alkaline paper
ISBN 978-1-138-81115-7 paperback : alkaline paper
ISBN 978-1-315-54325-3 ebk

    C.264 – Vol. 6 (2017)   Katalog on-line
Remembrance and Solidarity : studies in 20th century European history
/ [ed. Jan Rydel].
Warszawa : European Network Remembrance and Solidarity, 2012-. – 25 cm.

    II.14453/25   Katalog on-line
Rewriting holiness : reconfiguring Vitae, re-signifying cults
/ edited by Madeleine Gray.
London : King’s College London, Centre for Late Antique & Medieval Studies, 2017. – XII, 322 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(King’s College London Medieval Studies ; 25)
ISBN 978-0-9539838-9-6

    A.429 – T. 61(2017)   Katalog on-line
Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych.

Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis)

    I.10779/1   Katalog on-line
Rola cystersów w Polsce wieku XII
/ Tadeusz Manteuffel.
[Warszawa : Towarzystwo Miłoœników Historii], 1950. – S. 180-202 ; 24 cm.

    I.10820   Katalog on-line
„Rozliczanie” przeszłoœci : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wiek
/ pod redakcjš Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku.
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016. – 393, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7467-268-9

    III.3361   Katalog on-line
Russia in flames : war, revolution, civil war, 1914-1921
/ Laura Engelstein.
Oxford : Oxford University Press, Š 2018. – XXVII, [3], 823 strony, [12] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-979421-8 hardback

    II.14413   Katalog on-line
The she-apostle : the extraordinary life and death of Luisa de Carvajal
/ Glyn Redworth.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. – X, [2], 276 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-953353-4

    II.10512/48   Katalog on-line
Shell-shock and medical culture in First World War Britain
/ Tracey Loughran. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, Š 2016. – XI, 279 stron ; 24 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare ; 48)
ISBN 978-1-107-12890-3 Hardback

    B.20 – 104 (2018), z. 1   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisuv a zprav ze života slovanského
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    II.13021/12/5 ZAH   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. T. 5, Ziemie drawska, œwidwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” (ziemia ińska)
/ Edward Rymar ; Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Wydawnictwo […] – Wyd. I.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum ; Drawsko Pomorskie : Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, 2017. – 182, [4] strony : ilustracje ; 30 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 5)
ISBN 978-83-940636-3-4 SHKTI
ISBN 978-83-63651-14-5 Templum
ISBN 978-83-939367-5-5 Meander

    III.3257/12/5 SHG Pozn.   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. T. 5, Ziemie drawska, œwidwińska, złocieniecka, kaliska, „duży i mały pazur” (ziemia ińska)
/ Edward Rymar ; Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Wydawnictwo […] – Wyd. I.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum ; Drawsko Pomorskie : Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, 2017. – 182, [4] strony : ilustracje ; 30 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 5)
ISBN 978-83-940636-3-4 SHKTI
ISBN 978-83-63651-14-5 Templum
ISBN 978-83-939367-5-5 Meander

    II.14420   Katalog on-line
Socjologia przestrzeni
/ Martina Löw ; przekład Izabela Drozdowska-Broering ; redakcja naukowa i wprowadzenie Marta Bucholc. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , 2018. – 280 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3324-5 druk
ISBN 978-83-235-3340-5 e-pub
ISBN 978-83-235-3332-0 pdf online
ISBN 978-83-235-3348-1 mobi

    I.8635/132   Katalog on-line
Sowiety na ławie oskarżonych : polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947-1952
/ Anna Maria Jackowska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 374 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Monografie ; tom 132)
ISBN 978-83-8098-386-1

    I.10779/2   Katalog on-line
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja 1953 r. nad osadnictwem wczesnoœredniowiecznym i architekturš romańskš w Opatowie
/ Jerzy Gšssowski, Tadeusz Manteuffel, Zdzisław Tomaszewski.
[Warszawa] : [Towarzystwo Miłoœników Historii : Państwowe Wydawnictwo Naukowe], [1954]. – Strony 691-721, [2] karty tablic złożone : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.

    I.10778/10   Katalog on-line
Sprawozdanie z literatury archiwalnej zagranicznej. 1, Bibliotheque de l’Ecole des chartes 1918-1931
/ Tadeusz Manteuffel.
[Warszawa : Wydawnictwo Archiwów Państwowych], 1932 (Œrem : Drukarnia Centralna). – [2] strony, strony 145-150 ; 22 cm.

    III.2915/10   Katalog on-line
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 4
/ pod red. Wojciecha Walczaka i Karola Łopateckiego.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2013. – 491, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 10)
ISBN 978-83-934920-7-7
ISBN 978-83-925705-8-5 całoœć

    I.10177/9   Katalog on-line
Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej
/ pod redakcjš Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 393, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
(Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłoœci ; t. 9)
ISBN 978-83-7383-913-7
ISBN 978-83-65972-15-6
ISBN 978-83-66010-03-1

    C.266 – Vol. 6 (2018)   Katalog on-line
Studia Geohistorica : rocznik historyczno-geograficzny
/ [red. nacz. Bogumił Szady].
Warszawa : Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013-. – 24 cm.

    C.132/39 – Vol. 39 (2017)   Katalog on-line
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.

Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012-. – 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661)

    II.9356/12 Podr.   Katalog on-line
Studia nad historiš społecznš ziem polskich 1914-1918
/ redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018. – 260, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 12)
ISBN 978-83-65880-27-7

    II.9357/12   Katalog on-line
Studia nad historiš społecznš ziem polskich 1914-1918
/ redaktor naukowy Włodzimierz Mędrzecki. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018. – 260, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 12)
ISBN 978-83-65880-27-7

    I.8191/10   Katalog on-line
Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1633-1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
/ opracował Wojciech Krawczuk.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 506, [1] strona ; 21 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa / pod redakcjš Krzysztofa Chłapowskiego ; t. 10)
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa, Panowanie Władysława IV ; t. 1)
ISBN 978-83-65080-75-2

    I.8917/10 SHG Pozn.   Katalog on-line
Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1633-1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
/ opracował Wojciech Krawczuk.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 506, [1] strona ; 21 cm.
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa / pod redakcjš Krzysztofa Chłapowskiego ; t. 10)
(Sumariusz metryki koronnej. Seria nowa, Panowanie Władysława IV ; t. 1)
ISBN 978-83-65080-75-2

    II.14436/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Supplications from England and Wales in the registers of the Apostolic Penitentiary, 1410-1503. Vol. 1, 1410-1464
/ edited by Peter D. Clarke & Patrick N. R. Zutshi. – First published.
[York] : The Canterbury and York Society ; Woodbridge : The Boydell Press, 2012. – LXI, 244 strony ; 24 cm.
(The Canterbury and York Society, 0262-995X ; vol. 103)
ISBN 978-0-907239-75-8

    II.14433   Katalog on-line
Szkice o codziennoœci PRL
/ pod redakcjš Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. – 216 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-024-2
ISBN 978-83-7629-756-9

    II.14419/24   Katalog on-line
They called it shell shock : combat stress in the First World War
/ Stefanie Linden. – Reprinted in paperback with correction.
Warwick : Helion & Company Limited, 2018. – [2], XVIII, 269 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Wolverhampton Military Studies ; no. 24)
ISBN 978-1-912390-53-3

    A.417 – 86(2018), z. 1-2   Katalog on-line
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d’Histoire du Droit = The Legal History Review
/ founded by A. S. de Blécourt [et al.].
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. – 24 cm.

    I.10801   Katalog on-line
Tuż obok
/ Wojciech Nowicki. – Wydanie I.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne ; Kraków : Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, 2018. – 201, [7] stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-8049-691-0

    I.10802   Katalog on-line
Udane przedsięwzięcia i chybione projekty : kobiety w życiu publicznym (1750-1989) = Erfolgreiche und gescheiterte Projekte : Frauen in der Öffentlichkeit (1750-1989)
/ pod redakcjš Angelique Leszczawski-Schwerk, Doroty […]
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. – 188, [1] strona, [2] strony tablic, [1] karta tablic : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7638-913-4

    I.10814   Katalog on-line
UkrainsŽke suspilŽstvo i pam’âtŽ pro golokost : naukovi ta osvitni aspekti : vibrani dopovidi IX i IX kruglih stoliv do Mižnarodnogo dnâ pam’âti žertv Golokostu
/ redakcijna kolegiâ.: Anatolij PodolŽsŽkij, […]
Kiiv : KVIC : Ukrains’kij Centr vivčennâ istorii Golokostu, 2018. – 107, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-617-697-083-5

    I.10756   Katalog on-line
VlastŽ i reformy : ot samoderžavnoj k sovetskoj Rossii
/ redakcjonnaâ kollegia: B. V. AnanŽič, R. Š. Ganelin, V. M. Paneâh.
Moskva : OLMA-PRESS Ekslibris, 2006. – 733, [3] strony ; 23 cm.
(Seriâ „Arhiv”)
ISBN 5-94847-559-X

    II.14392   Katalog on-line
„W tym streszczało się niejako moje życie” : lwowski księgozbiór Heleny Dšbczańskiej (1863-1956) jako wyraz kultury ksišżki epoki
/ Irena Gruchała.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 550, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-233-4137-6
ISBN 978-83-233-9476-1 e-book

    II.14410   Katalog on-line
War, revolution and nation-making in Lithuania, 1914-1923
/ Tomas Balkelis. – First edition. Impression: 2.
Oxford : Oxford University Press, 2018. – VI, [4], 186 stron : ilustracje ; 24 cm.
(The Greater War)
ISBN 978-0-19-966802-1

    II.14389   Katalog on-line
Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953
/ Monika Tomkiewicz ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 437, [2] strony, [24] strony tablic kolorowych ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-415-8

    I.10823   Katalog on-line
Wojna i okolice
/ Sławomir Buryła.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. – 262 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-97-9

    I.10808   Katalog on-line
Words and the First World War : language, memory, vocabulary
/ Julian Walker. – First published.
London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. – XIV, 402 : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-1-350-00193-0 HB
ISBN 978-1-350-00192-3 PB

    I.10778/11   Katalog on-line
Wykaz akt : wskazówki praktyczne
/ Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : Sekcja Archiwalna Towarzystwa Miłoœników Historji, 1935. – 40 s. ; 22 cm.
(Wydawnictwa Kursów Archiwalnych ; 3)

    I.10809   Katalog on-line
Z Austriš czy z Prusami? : polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778
/ Jacek Kordel. – Wydanie pierwsze.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2018. – 419 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Arkana Historii)
ISBN 978-83-65350-29-9

    C.271 – T. 8 (2012)   Katalog on-line
Zagłada Żydów : studia i materiały : pismo Centrum Badań nad Zagładš Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Warszawa : Centrum Badań nad Zagładš Żydów IFiS PAN, 2005-. – 24 cm.

    I.6948/26   Katalog on-line
Zbrodnia katyńska : Polska a Rosja : wyjœcie z kryzysu prawdy 1940-2016
/ [pod redakcjš Marka Tarczyńskiego].
Warszawa : Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej [etc.], 2017. – 395 s. : il. ; 21 cm.
(Zeszyty Katyńskie, 1426-4064 ; nr 26)
ISBN 978-83-917780-8-1

    II.14140/4   Katalog on-line
Zbrodnie niemieckie w Œródmieœciu podczas Powstania Warszawskiego
/ koncepcja tomu Tomasz Stefanek, Leszek Zaborowski ; redaktor prowadzšcy: Leszek Zaborowski.
Warszawa : Oœrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2018. – 263, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Zapisy Terroru ; 4)
ISBN 978-83-951268-0-2

    I.10777   Katalog on-line
„Zeszyty Historyczne” z perspektywy półwiecza
/ pod redakcjš Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 262, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-7629-609-8
ISBN 978-83-8098-421-9

    A.332 – Vol. 72(2018), z.1-2   Katalog on-line
Zgodovinski Časopis : istoričeskij žurnal
/ odgovorni urednik Bogo Grafenauer.
Ljubljana : Zgodovinsko Društvo za Slovenijo, 1947-. – 24 cm.

    II.14393   Katalog on-line
ródła historii wsi i parafii Wysoka
/ Tadeusz Madoń SAC.
Zšbki : Apostolicum, Š copyright 2018. – 238, [6] stron, [8] stron tablic : ilustracje (kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7919-092-8

    II.14394 SHG Krak˘w   Katalog on-line
ródła historii wsi i parafii Wysoka
/ Tadeusz Madoń SAC.
Zšbki : Apostolicum, Š copyright 2018. – 238, [6] stron, [8] stron tablic : ilustracje (kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7919-092-8

    I.10828   Katalog on-line
Żydowski Instytut Historyczny : 70 lat badań nad dziejami polskich Żydów : pisane z perspektywy historyka Zagłady
/ Andrzej Żbikowski. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018. – 167 stron, [4] strony tablic kolorowych : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-65254-76-4

    III.3358   Katalog on-line
Żydowskie druki ulotne w Warszawie 1918-1939 : katalog = Jewish printed ephemera from Warsaw 1918-1939 : catalogue
/ Barbara Łętocha, Aleksander Messer, Izabela Jabłońska ; tłumaczenie na język angielski = English translation […]
Warszawa = Warsaw : Biblioteka Narodowa = National Library of Poland, 2018. – 555 stron : ilustracje ; 28 cm.
ISBN 978-83-7009-646-5

    III.2048/35   Katalog on-line
Żydzi w Warszawie. Cz. 2, 1527-1795
/ Emanuel Ringelblum ; opracował Paweł Fijałkowski ; przekłady z języka żydowskiego Magdalena Siek, Anna Szyba ; przekład z języka hebrajskiego Magdalena Bendowska ; przekład z języka […] – Wydanie 1.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2018. – XXX, 361, [1] strona ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 35)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-75-7 ŻIH