Nabytki II kwartału 2018 r.

Nowe nabytki Biblioteki: od 01.04.2018 do 30.06.2018


I.10735   Katalog on-line
100 Jahre Roter Oktober : zur Weltgeschichte der Russischen Revolution / Jan Claas Behrends, Nikolaus Katzer, Thomas Lindenberger (Hg.).
– 1. Auflage.
Berlin : Ch. Links Verlag, 2017. – 350 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-3-86153-940-7

    II.14371   Katalog on-line
1917 : war, peace, and revolution
/ David Stevenson. – First edition, impression: 1.
Oxford : Oxford University Press, 2017. – XXV, 480 stron, 9 kart map : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-870238-2

    I.10754   Katalog on-line
Agresja szlachty płockiej na początku XVII wieku = Violence amongst the Nobility of the Płock Region at the beginning of the 17th century
/ Marcin Kamler.
Płock : Towarzystwo Naukowe Płockie, 2017. – Strony 235-284 ; 23 cm.

    A.623 – Vol.11   Katalog on-line
Almanach Muzealny
/ Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.
Warszawa : MHW, 1997-2013. – 23 cm.

    C.71/108 – Vol.108(2017)   Katalog on-line
Archiv für Reformationsgeschichte. Beiheft Literaturbericht : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen : im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte und der American Society for […]

[S.l.] : Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1972-. – 23 cm.

    C.6 – Vol. 67 (2017), z. 1-4   Katalog on-line
Archivní Časopis
/ Archivní Správa Ministerstva Vnitra.
Praha : ASMV, 1951-. – 24 cm.

    I.10759   Katalog on-line
Baltic hillforts : unknown heritage
/ Manvydas Vitkunas, Gintautas Zabiela ; translation Inga Baranauskiençe.
Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2017. – 88 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 19 cm.
ISBN 978-609-95900-2-8

    II.14362   Katalog on-line
Belaruskaâ Narodnaâ Respublika – krok da nezaležnasci : da 100-goddzâ abvâščennâ : gistaryčny narys
/ autary: A. A. Kavalenâ, V. V. Danilovič, V. G. Mazec, S. A. Traccâk ; Akademiâ navuk Belarusi, Instytut […]
Minsk : „Belaruskaâ navuka”, 2018. – 155, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-985-08-2271-0

    C.203 – Vol. 24 (2017), z. 1-2   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Aglâd : [navukovy časopis].

Mensk : [s.n.], 1994-. – 22 cm.

    II.14324   Katalog on-line
Beyond the metropolis : the changing image of urban Britain, 1780-1880
/ Katy Layton-Jones. – First published 2016.
Manchester : Manchester University Press, copyright 2016. – XII, 203 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-7190-9969-4 hardback

    C.288 – Vol. 11 (2013)   Katalog on-line
Białostockie Teki Historyczne
/ [kom. red. Mieczysław Wrzosek [et al.].
Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1995-1996, 2005-. – 21 cm.

    C.288 – Vol. 12 (2014)   Katalog on-line
Białostockie Teki Historyczne
/ [kom. red. Mieczysław Wrzosek [et al.].
Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1995-1996, 2005-. – 21 cm.

    C.288 – Vol. 13 (2015)   Katalog on-line
Białostockie Teki Historyczne
/ [kom. red. Mieczysław Wrzosek [et al.].
Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1995-1996, 2005-. – 21 cm.

    C.288 – Vol. 14 (2016)   Katalog on-line
Białostockie Teki Historyczne
/ [kom. red. Mieczysław Wrzosek [et al.].
Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1995-1996, 2005-. – 21 cm.

    III.3357   Katalog on-line
Bizancjum i wczesne ŚŒredniowiecze. Cz. 2
/ napisał Tadeusz Manteuffel.
Poznań : „Kurpisz”, 1997. – 220, [2] s., [8] k. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 29 cm.
(Wielka historja powszechna : wydawnictwo zbiorowe ilustrowane. Wieki œrednie / pod red. Jana Dąbrowskiego [et al.] ; cz. 2)
ISBN 83-86600-27-6 (Wielka historia powszechna)
ISBN 83-86600-80-2 (t. 4 cz. 2)

    II.2571/116   Katalog on-line
Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg : die Augbsenpolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Indonesien von 1952 bis 1973
/ Till Florian Tömmel.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, Š 2018. – X, 366 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 116)
ISBN 978-3-11-056249-1

    B.93 – Vol. 44 (2016), z. 1-2   Katalog on-line
Bulgarian Historical Review
/ United Center for Research and Training in History.
Sofia : Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1973-. – 24 cm.

    B.43/61 – Vol. 61, z. 1   Katalog on-line
Cahiers de Civilisation Médiévale : Xe-XIIe Siecles : [revue trimestrielle publiée par le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale].

Poitiers : CÉSCM, 1958-. – 27 cm.

    II.14325   Katalog on-line
Chińsko-sowiecki spór graniczny : wybór dokumentów
/ Waldemar J. Dziak, Jan Rowiński.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 430 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-65972-12-5

    I.9611/33   Katalog on-line
Comparing modern empires : imperial rule and decolonization in the changing world order
/ edited by Uyama Tomohiko.
Sapporo : Slavic- Eurasian Research Center. Hokkaido University, 2018. – 235 stron ; 21 cm.
(Slavic Eurasian Studies ; No. 33)
ISBN 978-4-938637-93-4

    III.3347   Katalog on-line
Cum gratia et amicitia : studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalnoœci naukowej
/ pod redakcją Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz ; […]
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœśrodek Badań nad Kulturą późŸnego Antyku i Wczesnego ŒŚredniowiecza : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 2017. – 439 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
ISBN 978-83-948237-7-1
ISBN 978-83-61416-18-0

    III.3339   Katalog on-line
Czterdzieœci pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989
/ Jerzy Eisler.
Warszawa : Czerwone i Czarne, 2018. – 543 strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-7700-316-9

    I.10750   Katalog on-line
Czyja dzisiaj jest Zagłada? : retoryka – ideologia – popkultura
/ Marta Tomczok.
[Warszawa] : [Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN], Š copyright 2017. – 358, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-65-8

    II.14376   Katalog on-line
Czyœciec : antropologia neoliberalnego postsocjalizmu
/ Michał Buchowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wydanie I.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. – 274, [1] strona ; 25 cm.
ISBN 978-83-232-3264-3

    II.14342/1   Katalog on-line
Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 1
/ pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018. – 865, [6] stron, [5] kart tablic złożonych : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-63444-62-4
ISBN 978-83-63444-63-1 tom II
ISBN 978-83-63444-64-8 komplet
ISBN 978-83-63444-58-7 oprawa twarda
ISBN 978-83-63444-59-4 oprawa twarda tom II
ISBN 978-83-63444-60-0 oprawa twarda komplet
ISBN 978-83-63444-61-7 e-book

    II.14342/2   Katalog on-line
Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 2
/ pod redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018. – 829, [6] stron, [4] karty tablic złożonych : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-63444-63-1
ISBN 978-83-63444-62-4 tom I
ISBN 978-83-63444-64-8 komplet
ISBN 978-83-63444-59-4 oprawa twarda
ISBN 978-83-63444-58-7 oprawa twarda tom I
ISBN 978-83-63444-60-0 oprawa twarda komplet
ISBN 978-83-63444-61-7 e-book

    I.10749   Katalog on-line
Death in Hamburg : society and politics in the cholera years
/ Richard J. Evans. – This edition with a new afterword published in Penguin Books 2005.
London : Penguin Books, copyright 2005. – XXII, [6], 701 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 0-14-303636-X

    II.14368/1   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 1, Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches
/ Autoren dieses Bandes Fritz Blaich, Georg Droege, Rudolf Endres, Wolfgang Herborn, Walther Hubatsch, Kurt G. A. Jeserich, Thomas Klein, Karl […]
Stuttgart : Deutsche Verlage-Anstalt, Š 1983. – XXIV, 941 stron ; 25 cm.
ISBN 3-421-06117-3

    II.14368/2   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 2, Vom Reichsdeputationshauptschluss bis zur Auflösung des Deutschen Bundes
/ Aut. Karlheinz Blaschke [et al.] ; hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1983. – XXI, [1], 811 s. ; 25 cm.
ISBN 3-421-06118-1

    II.14368/3   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 3, Das Deutsche Reich bis zum Ende der Monarchie
/ Aut. Karlheinz Blaschke [et al.]. ; hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh. Aut. Karlheinz Blaschke [et […]
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1984. – XXVIII, 944 s. ; 25 cm.
ISBN 3-421-06133-5

    II.14368/4   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 4, Das Reich als Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus
/ Aut. Wilfried Berg [et al.]. ; hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1985. – XXXVIII, [2], 1168 s. ; 25 cm.
ISBN 3-421-06134-3

    II.14368/5   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 5, Die Bundesrepublik Deutschland
/ Aut. Hans Rudolf Hartung [et al.]. ; hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1987. – XLIV, 1285 s. ; 25 cm.
ISBN 3-421-06135-1

    II.14368/6   Katalog on-line
Deutsche Verwaltungsgeschichte. Bd. 6, Registerband
/ hrsg. von Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph von Unruh.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1988. – 296 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 3-421-06136-X

    III.3354/1   Katalog on-line
Dienynas, 1918-1941 m. Kn. 1, 1918 m. rugsçejo 1-oji – 1926 m. birželio 30-oji
/ Antanas Pauliukas ; parengçe Gediminas Rudis ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 734, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-27-6

    I.10738   Katalog on-line
Drafting the Russian nation : military conscription, total war, and mass politics, 1905-1925
/ Joshua A. Sanborn. – 1st printing in paperback.
DeKalb : Northern Illinois University Press, 2011. – X, 278 stron ; 23 cm.
ISBN 0-87580-306-7 alk. paper
ISBN 978-0-87580-663-1 paperback : alk. paper

    III.3094/7   Katalog on-line
Dziedzictwo książąt mazowieckich : stan badań i postulaty badawcze : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 paŸdziernika 2016 r.
/ redakcja […]
Warszawa : Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Arx Regia Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, copyright 2017. – 384 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Studia i Materiały ; 7)
ISBN 978-83-7022-236-9 ZKW
ISBN 978-83-940026-9-5 AGAD
ISBN 978-83-65681-04-1 NDAP

    A.508/50 – T. 50 (2018), z. 1   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku]
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    A.507/50 – T. 50(2018), z. 1   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku]
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    II.14375   Katalog on-line
Dzieje œredniowiecznego Lelowa
/ Jacek Laberschek ; redakcja: Mirosław Skrzypczyk.
Lelów : [wydawca nieznany], 2018 ([Włoszczowa] : Drukarnia Kontur). – 246 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65334-27-5

    III.3290/2   Katalog on-line
Dzienniki. T. 2, 1983-1987
/ Wiktor Woroszylski. – Wydanie I.
Warszawa : Oœrodek Karta, 2018. – 719, [1] strona ; 25 cm.
(Œwiadectwa XX Wiek)
ISBN 978-83-65979-09-4 t. 2
ISBN 978-83-64476-87-7 komplet

    II.13460/49   Katalog on-line
The economy of medieval Hungary
/ edited by József Laszlovszky, Balázs Nagy, Péter Szabó, András Vadas.
Leiden ; Boston : Brill, copyright 2018. – XXV, 640 stron : ilustracje ; 25 cm.
(East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 1872-8103 ; Vol. 49)
ISBN 978-90-04-31015-5 hardback

    I.9879/3   Katalog on-line
Edytorstwo Ÿźródeł : różne drogi – wspólny cel
/ pod redakcją Adama Perłakowskiego.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2017. – 319 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Editio ; t. 3)
ISBN 978-83-65080-65-3

    II.14338   Katalog on-line
Etiopia pomiędzy tradycją a nowoczesnoœcią : symbolika koronacji Cesarza Etiopii Hajle Syllasje I
/ Hanna Rubinkowska-Anioł.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. – 204, [16] s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Języki i Kultury Afryki = Languages and Cultures of Africa ; t. 3)
ISBN 978-83-8017-115-2

    II.14382   Katalog on-line
Falanga : Ruch Narodowo-Radykalny
/ Szymon Rudnicki ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. – 833, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-820-6

    II.14379   Katalog on-line
Fortece Rzeczypospolitej : studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku
/ Bogusław Dybaœ. – Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 582, [1] strona : ilustracje ; 24 cm + 1 karta mapa kolorowa złożona.
ISBN 978-83-231-3959-1 oprawa miękka
ISBN 978-83-231-3958-4 oprawa twarda

    II.13409/5   Katalog on-line
Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie ŒŚrodkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku : zbiór studiów
/ pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa ŚŒlusarka ; słowo wstępne Diana Pelc.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” ; Lwów : CentralĘšnij deržavnij istoričnij arhiv Ukraini, 2018. – 313, [7] stron ; 24 cm.
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 5)
ISBN 978-83-65080-74-5 Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica
ISBN 978-966-8225-59-8 CentralĘšnij deržavnij istoričnij arhiv Ukraini, m. L’viv

    II.14372   Katalog on-line
The German minority in interwar Poland
/ Winson Chu. – First paperback edition.
Washington, DC : German Historical Institute ; Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. – XXII, 320 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Publications of the German Historical Institute, Washington, D. C.)
ISBN 978-1-107-00830-4 Hardback
ISBN 978-1-107-63462-6 Paperback

    II.14352 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Giuristi al servizio del papa : il Tribunale dell’auditor Camerae nella giustizia pontificia di eta moderna
/ Andrea Cicerchia.
Citta del Vaticano : Archivio Segreto Vaticano, 2016. – 329 stron, [2] karty tablic : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
(Collectanea Archivi Vaticani ; 101)
ISBN 978-88-98638-02-4

    II.14316   Katalog on-line
Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 : (na przykładzie diecezji przemyskiej)
/ Roman Pelczar.
Krosno : Wydawnictwo Ruthenus : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oœwiatowe, cop. 2017. – 271 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7530-477-0

    II.9222/55   Katalog on-line
Habsburg monarchy, 1815-1918
/ Steven Beller. – First published.
Cambridge : Cambridge University Press, 2018. – XI, [1], 315 stron : ilustracje ; 23 cm.
(New Approaches to European History ; 55)
ISBN 978-1-107-09189-4 Hardback
ISBN 978-1-107-46474-2 Paperback

    II.4364/5/2 Podr.   Katalog on-line
Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura
/ opracowali Elżbieta Alabrudzińska, Marek Andrzejewski, Ewa Gawrońska, Przemysław Hauser, Tomasz Krzemiński, Tomasz […] – Wydanie I.
Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2018. – 450 stron, [28] stron tablic (w tym kolorowych) : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-65127-34-1

    C.261 – Vol. 11 (2017)   Katalog on-line
Historie : Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.

Leverkusen-Opladen : Budrich, 2008-. – 24 cm.

    II.14319   Katalog on-line
Historikerkommissionen und historische Konfliktbewältigung
/ herausgegeben von Christoph Corneligbsen und Paolo Pezzino ; Übersetzung der italienischen Beiträge von Gerhard Kuck.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, Š 2018. – VII, 359 stron ; 25 cm.
ISBN 978-3-11-053908-0

    I.10770   Katalog on-line
Historjografja Francji wieków œrednich : (w. X-XIII) : wybór Ÿródeł
/ oprac. Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : Wydaw. Koła Historyków UW, 1926. – [6], 108, [1] s. ; 23 cm.
(Wydawnictwo Koła Historyków UW. Teksty do Ćwiczeń Seminaryjnych ; No 3, z. 2)

    II.14388   Katalog on-line
The history of courts and procedure in medieval Canon law
/ edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington.
Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, copyright 2016. – XIV, 506 stron ; 25 cm.
(History of Medieval Canon Law)
ISBN 978-0-8132-2904-1

    II.14346/1   Katalog on-line
A history of modern political thought in East Central Europe. Vol. 1, Negotiating modernity in the ‚Long Nineteenth Century’
/ Balázs Trencsényi, Maciej Janowski, Mónika Baár, Maria Falina and Michal Kopeček. – First published in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2018. – VII, [1], 687 stron ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-873714-8 Hbk.
ISBN 978-0-19-880313-3 Pbk.

    II.14332   Katalog on-line
Ilias Polski (1700-1710)
/ Janusz Antoni Wiœniowiecki ; wydali Przemysław P. Romaniuk i Jacek Burdowicz-Nowicki. – Wydanie I.
Warszawa : Neriton, 2018. – 329 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-66018-01-3

    II.14357   Katalog on-line
The image of the other : memory and representation of the neighbourhood and the world
/ Florin Anghel, Cristain Andrei Leonte, Andreea Pavel, coordinators ; Asociađtia pentru Dialog Intercultural đsi Studii Istorice […]
Târgoviđste : Editura Cetatea de Scaun, 2018. – 431 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-606-537-393-8

    II.14385   Katalog on-line
Imperial Germany and War, 1871-1918
/ Daniel J. Hughes and Richard L. Dinardo.
Lawrence : University Press of Kansas, Š 2018. – XIII, 681 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Modern War Studies)
ISBN 978-0-7006-2600-7 hardback

    II.14321   Katalog on-line
Imperium Habsburgów : wspólnota narodów
/ Pieter M. Judson ; przekład Sławomir Patlewicz.
Warszawa : Bellona, 2017. – 478, [2] s., [16] s. tabl. : il., mapy ; 25 cm.
ISBN 978-83-11-15231-1

    II.12545/2   Katalog on-line
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. T. 2, XII-XX wiek
/ opracował Feliks Kiryk ; przy współudziale Michała Szczerby.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2018. – XV, 169, [2] strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-279-1

    I.10734/8   Katalog on-line
Jew
/ Cynthia M. Baker.
New Brunswick, New Jersey ; London : Rutgers University Press, copyright 2017. – XIII, [3], 190, [4] strony ; 23 cm.
(Key Words in Jewish Studies ; Vol. 8)
ISBN 978-0-8135-6303-9 hardcover : alk. paper
ISBN 978-0-8135-6302-2 pbk. : alk. paper

    II.14380   Katalog on-line
Jews in the Russian army, 1827 – 1917 : drafted into modernity
/ Yohanan Petrovsky-Shtern. – 1. paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – XVI, [2], 307 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-51573-3 (Hardback)
ISBN 978-1-107-68223-8 (Paperback)

    II.14329   Katalog on-line
Język polskiej lewicy : od Wielkiego Proletariatu do końca PRL
/ Irena Kamińska-Szmaj.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – 218 stron, [16] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3796)
ISBN 978-83-229-3588-0

    III.3352 ZAH   Katalog on-line
Kalendarium dziejów geografii polskiej : (wybór) = History of geography in Poland : (selected items)
/ Antoni Jackowski, [tł. Grzegorz Zębik] ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej […]
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 426 s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-83-64089-01-5

    I.10767   Katalog on-line
Katalikńu Bažnyčia ir reformacija Žemaitijoje XVI a. : esminiai raidos bruožai
/ Vacys Vaivada ; Klaipçedos universitetas. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas.
Klaipçeda : Klaipçedos universiteto leidykla, 2004. – 247 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 9955-585-85-4

    II.14354   Katalog on-line
Kochanowscy w XV-XVIII wieku
/ Dariusz Kupisz, Mariusz Kozdrach. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2018. – 454 strony : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7666-557-3

    II.8508/3/2 – T. 3 z. 2   Katalog on-line
Komunikaty informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę. T. 1-
/ red. Irena Marczak, Bernadetta Gronek, Krystyna Pietrzyk ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Warszawa : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 1991-. – Wol. ; 24 cm.
(Źródła do Historii Polski XX Wieku ze Zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A)

    II.14355   Katalog on-line
Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918
/ Kamil Kacperski. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. – 296, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-512-2

    I.10764   Katalog on-line
Konstytucja 3 maja 1791 : na podstawie tekstu ustawy rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
/ opracowała i wstępem opatrzyła Anna Grzeœkowiak-Krwawicz.
Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie : Archiwum Główne Akt Dawnych, copyright 2018. – 85, [3] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.
ISBN 978-83-948374-9-5
ISBN 978-83-64178-44-3

    II.14323   Katalog on-line
Korespondencja i gazetki rękopiœmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776
/ Opracowanie i wydanie Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition la Rama, 2017. – 423 strony ; 25 cm.
(Monumenta Poloniae Epistolaria ; 4)
ISBN 978-83-7181-983-4 seria
ISBN 978-83-286-0013-3 DiG
ISBN 979-10-95627-46-3 La Rama

    III.3350   Katalog on-line
Koœcioły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX
/ oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2004. – 416 s., [392] s. tabl., [1] k. pl. złoż. luzem : il., err. ; 25 cm.
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. 1, Koœcioły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; t. 12)
ISBN błędny 8385739179

    II.14336   Katalog on-line
Kresowy kalejdoskop : wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939
/ Włodzimierz Mędrzecki. – Wydanie pierwsze.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, Š copyright 2018. – 418, [5] stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-06482-5

    II.14333/1   Katalog on-line
Kronštadskij Sovet v 1917 godu : protokoly i postanovleniâ. T. 1, Mart – iunŽ 1917 g.
/ redakcionnaâ kollegiâ: A. N. Artizov (predsedatelŽ), I. O. Garkuša, M. E. Malevinskaâ, R. Š. Nehaj, V. G. Smirnov, A. V. Smolin […]
Sankt-Petersburg : Dmitrij Bulanin, 2017. – 557, [3] strony, [14] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-5-86007-828-4 t. 1
ISBN 978-5-86007-827-7

    II.14333/2   Katalog on-line
Kronštadskij Sovet v 1917 godu : protokoly i postanovleniâ. T. 2, IulŽ – oktâbrŽ 1917 g.
/ redakcionnaâ kollegiâ: A. N. Artizov (predsedatelŽ), I. O. Garkuša, M. E. Malevinskaâ, R. Š. Nehaj, V. G. Smirnov, A. V. Smolin […]
Sankt-Petersburg : Dmitrij Bulanin, 2017. – 544, [4] strony, [16] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
ISBN 978-5-86007-852-9 t. 2
ISBN 978-5-86007-827-7

    II.14383   Katalog on-line
Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalnoœci naukowej prof. Marcelego Handelsmana.

Warszawa : nakł. uczniów, 1929. – 511 s. ; 25 cm.

    II.14327/1   Katalog on-line
Księgi metrykalne chrztów Koœcioła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego z II połowy XIX wieku : treœć i struktura metryk : alfabetyczne spisy imienne. Cz. 1, Rok 1875
/ Leonarda Dacewicz, Jolanta Chomko, Joanna […]
Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Š 2017. – 237 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-86064-51-9

    II.14363   Katalog on-line
Kupowanie nadziei : loteria w Królestwie Polskim (1815-1867)
/ Alicja Nowak. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 333 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3097-8 druk
ISBN 978-83-235-3113-5 e-pub
ISBN 978-83-235-3105-0 pdf online
ISBN błędny 9788323531320 mobi

    A.35 Podr. – Vol. 66 (2018), z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.52 Podr. – Vol. 125 (2018), z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    A.96 – R. 125 (2018), z. 1   Katalog on-line
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.

Lwów : Tow. Historyczne, 1887-. – 24 cm.

    II.14340/3 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Late medieval papal legation : between the councils and the Reformation
/ Antonín Kalous. – First edition.
Roma : Viella, copyright 2017. – 255, [1] strona ; 24 cm.
(Viella History, Art, and Humanities Collection ; 3)
ISBN 978-88-6728-942-4

    I.10755   Katalog on-line
Latviâ-BelarusŽ : 1918-2018
/ redakcionnaâ kollegiâ: M. Korolev (glavnyj redaktor), E. Ekabsons, V. Klâva, S. Kulik, O. Mahinâ, A. Tihomirov ; avtory: A. Gerberg .
Minsk : IzdatelŽstvo „Četyre četverti”, 2018. – 382, [2] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
ISBN 978-985-581-178-8

    III.3342   Katalog on-line
Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecĺibas 1918.-1922. gadĺa
/ ĺEriks Jĺekabsons ; Latvijas Universitĺate, Latvijas vĺestures instituts.
Rĺiga : Latvijas vĺestures instituta apgĺads, 2018. – 831, [1] strona, XXXII strony tablic : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-9984-824-49-9

    III.3356   Katalog on-line
Legiony Polskie 1914-1918
/ Andrzej Chwalba. – Wydanie pierwsze.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 372, [3] strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-08-06452-8

    II.14351   Katalog on-line
Leksykon uchodŸstwa polskiego w Rosji w latach I wojny œwiatowej
/ Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Monika Gabryœ-Sławińska, Dariusz Tarasiuk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 427 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-227-9077-9

    II.14377   Katalog on-line
Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym
/ pod redakcją Anny Kargol.
Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017. – 228 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-482-0

    I.8199/23   Katalog on-line
Liberalizm w Niemczech
/ Dieter Langewiesche ; przekład Justyna Górny, Adam Peszke ; redakcja naukowa Magdalena Niedzielska. – Wydanie I.
Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny : Wydawnictwo Neriton, 2018. – 435 stron ; 21 cm.
(Klio w Niemczech / Niemiecki Instytut Historyczny ; 23)
ISBN 978-83-66018-02-0

    I.10766   Katalog on-line
Lietuviai IX a.-XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose
/ Angelçe Vyšniauskaitçe ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Mokslo ir Enciklopedijńu Leidykla, 1994. – 195, [3] s., [24] s. tabl. il. ; 22 cm.
ISBN 5-420-01268-5

    II.12258/13   Katalog on-line
Lietuvos Statutas: Temidçes ir Klçejos teritorijos : straipsnińu rinkinys
/ sudarçe Irena Valikonytçe ir Neringa Šlimiençe ; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Senovçes ir vidurinińu amžińu istorijos katedra.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – 331, [2] strony, VI stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Specialusis „Lietuvos Istorijos Studijńu” Leidinys, 1822-4016 ; t. 13)
ISBN 978-609-459-906-4 spausdintas

    III.3355   Katalog on-line
Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybçes atkurimas 1914-1920 metńu dokumentuose
/ sudarçe Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata.
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijńu leidybos centras, 2017. – 814, [2] strony, LVI stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-5-420-01790-6

    I.10752   Katalog on-line
Listy z cytadeli 1886
/ Bronisława Waligórska ; [opracowanie] Monika Rudaœ-Grodzka.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018. – 210, [2] strony, [4] strony tablic : ilustracje ; 21 cm.
(Archiwum Kobiet)
ISBN 978-83-65832-61-0

    I.10745   Katalog on-line
Lublin przez siedem wieków : wydarzenia i ludzie
/ redakcja Eugeniusz Niebelski.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 414 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 22 cm.
ISBN 978-83-8061-476-5

    A.179   Katalog on-line
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei
/ szerkeszti Imre Szabó.
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1951-1965. – 24 cm.

    A.179   Katalog on-line
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei
/ szerkeszti Imre Szabó.
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1951-1965. – 24 cm.

    I.10740   Katalog on-line
Messianic beliefs and imperial politics in medieval Islam : the ‚Abbĺasid caliphate in the early ninth century
/ Hayrettin Yücesoy.
Columbia : University of South Carolina Press, Š 2009. – XVI, [4], 212 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Studies in Comparative Religion)
ISBN 978-1-57003-819-8 cloth : alk. paper

    I.10746   Katalog on-line
Metamorfozy Pałacu Staszica
/ Aleksandra Wójtowicz.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017. – 234, [4] strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-65832-25-2

    B.91/77 – 77(2018), z. 1   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    II.14361   Katalog on-line
Mir Radzivilau : zamak, mâstečka, grafstva (1568-1813 gg.) : zbornik dakumentau i materyâlau
/ skladalnik A. I. Šalanda ; nad vydannem pracavali: G. M. Breger, V. U. Galubovič, S. A. Rybčonak, A. I. Šalanda ; […]
Mir : Muzej Zamkavy Kompleks „Mir”, 2017. – 336, [2] strony, [1] karta złożona luzem : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-985-90418-2-2

    II.11734/6   Katalog on-line
Moneta polska i obca w œredniowieczu : wybór prac
/ Stanisław Suchodolski ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2017. – 641 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Collectio Archaeologica, Historica et Ethnologica, 1896-8899 ; Vol. 6)
ISBN 978-83-63760-98-4

    III.3293/2   Katalog on-line
Mord w Lesie Katyńskim : przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951-1952. T. 2
/ wstęp, wybór i opracowanie Witold Wasilewski ; przełożył Wacław Jan Popowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ŒŚcigania […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ŒŚcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 864 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-400-4

    III.3338   Katalog on-line
Na tułaczym szlaku… : powstańcy listopadowi na Pomorzu
/ redakcja naukowa Tomasz Katafiasz ; Muzeum w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Koszalinie.
Koszalin : Muzeum : Archiwum Państwowe, 2014. – 570 s. : il. kolor., err. ; 25 cm.
ISBN 978-83-89463-23-4
ISBN 978-83-61066-04-0
ISBN 978-83-64806-26-1

    I.10768   Katalog on-line
Nascita dell’eresia : gli adepti della poverta volontaria nel medioevo
/ Tadeusz Manteuffel ; [trad. ita. di Davide Bigalli]. – 2 ed.
Firenze : G. C. Sansoni Editore Nuova, 1986. – XVIII, 140, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteca Storica)

    II.10107/14 ZAH – T. 14 (2017) Sk-Sn   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10385/14 SHG Pozn. – T. 14 (2017) Sk-Sn   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.14370   Katalog on-line
Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała
/ Ewa Domańska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 367 s., [14] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-19477-2 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-01-19465-9 (oprawa miękka)

    I.10760   Katalog on-line
Nie tylko fiat : z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989
/ Maria Pasztor, Dariusz Jarosz. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 505 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-956-4

    II.14345   Katalog on-line
Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie
/ pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ŚŒcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ŒŚcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 660, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-370-0

    II.14349   Katalog on-line
Notatki z getta łódzkiego 1941-1944
/ Józef Zelkowicz ; redakcja naukowa Michał Trębacz, Ewa Wiatr, Monika Polit, Krystyna Radziszewska ; tłumaczenie [z języka żydowskiego] Monika Polit ; [tłumaczenie z języka niemieckiego […]
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – XIX, 521 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8088-474-8
ISBN 978-83-8088-475-5 e-ISBN

    II.14359   Katalog on-line
Nowi Grecy : historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft
/ Maciej Junkiert.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 278, [1] strona ; 24 cm.
(Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 188)
ISBN 978-83-232-3273-5

    II.14350   Katalog on-line
Oblicza getta : antologia tekstów z getta łódzkiego
/ redakcja naukowa Krystyna Radziszewska i Ewa Wiatr ; tłumaczenie z języka żydowskiego Dariusz Dekiert, Natan Gross, Monika Polit, Marek Tuszewicki, Małgorzata Zaremba, […] – Wydanie I.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – XXXIII, [1], 435, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.
(Judaica Łódzkie)
ISBN 978-83-8088-472-4
ISBN 978-83-8088-473-1

    III.3050/1 SHG Maz.   Katalog on-line
Obuwie warszawskie z XIV-XVIII wieku : ze zbiorów archeologicznych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy = Warsaw footwear in the 14th-18th century : from the archaeological collection in the Historical Museum of the city of Warsaw […]

Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2009. – 224 s. : il. kolor. ; 31 cm.
(Archeologia Dawnej Warszawy ; t. 1)
ISBN 978-83-88477-95-9

    I.10743   Katalog on-line
Od Magenty do Meksyku 1859-1867 : z wojennych dziejów Austrii
/ Marcin Suchacki.
Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Inforteditions, 2016. – 295, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Seria Bitwy / Taktyka ; 81)
ISBN 978-83-64023-76-7

    II.14334   Katalog on-line
Oktâbr 1917 v sovetskom plakate : al’bom
/ Sergo Grigorân, Aleksandr Šklâruk.
Moskva : Izdatel’stvo „Kontakt-Kul’tura”, 2017. – 254, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-5-903406-62-3

    I.10741/6   Katalog on-line
Pałac w Dęblinie : inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha
/ Alina Barczyk ; [redakcja: Anna Markiewicz].
Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017. – 169, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Materiały do dziejów kultury i sztuki XVII i XVIII wieku ; t. 6)
ISBN 978-83-65644-22-0

    I.10741/3   Katalog on-line
Pałac w Wiœniowcu w œwietle inwentarzy staropolskich
/ Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Anna Markiewicz.
Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016. – 164, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki XVII i XVIII Wieku ; t. 3)
ISBN 978-83-65644-05-3

    II.375/33 – Z. 33 (2016) s.257   Katalog on-line
Pamiętnik Bibljoteki Kórnickiej
/ red. Józef Grycz.
Kórnik : Biblioteka Kórnicka, 1929-. – 24 cm.

    II.14386   Katalog on-line
Pandora’s box : a history of the First World War
/ Jörn Leonhard ; translated by Patrick Camiller. – First printing.
Cambridge, Massachusetts ; London, England : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018. – [12], 1087 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-674-54511-3

    II.14378   Katalog on-line
Państwowy Koœciół Anglii : studium prawa wyznaniowego
/ Tadeusz J. Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2016. – 457 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60273-36-4

    II.14341 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Papal justice in the late Middle Ages : the Sacra Romana Rota
/ Kirsi Salonen. – First published.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, Š 2016. – XV, 199 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Church, Faith and Culture in the Medieval West)
ISBN 978-1-4724-8226-6 hardcover : alk. paper

    C.32 – 2017, z. 235   Katalog on-line
Past & Present : a journal of scientific history.

Oxford, U.K. : Oxford University Press, 1952-. – 22 cm.

    II.14344   Katalog on-line
Piotr Drzewiecki – działacz społeczno-gospodarczy, prezydent Warszawy 1918-1921
/ [redakcja] Elżbieta Wodzyńska ; wstęp, wybór tekstów i opieka merytoryczna: Marek Marian Drozdowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. – 337, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-813-8

    II.14322/1   Katalog on-line
Piotr Struwe : liberał na lewicy 1870-1905
/ Richard Pipes ; przełożył Sebastian Szymański.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. – 360 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-798-0

    II.14322/2   Katalog on-line
Piotr Struwe : liberał na prawicy 1905-1944
/ Richard Pipes ; przełożył Sebastian Szymański.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. – 465 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7383-799-7

    I.10739   Katalog on-line
Plague and pleasure : the renaissance world of Pius II
/ Arthur White ; foreword by Michael Lewis.
Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, copyright 2014. – XXII, [2], 407 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-8132-2681-1 pbk. : alk. paper

    II.14320/1   Katalog on-line
Po stronie pamięci i dialogu… : Stanisławów i ziemia stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowoœciowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. 1, Polityka i wojskowoœć
/ redakcja naukowa Mariusz Kardas, Adam A. […] – Wydanie I.
Warszawa ; Stanisławów : [Adam Ostanek], 2017. – 299 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-946257-4-0

    II.14320/2   Katalog on-line
Po stronie pamięci i dialogu… : Stanisławów i ziemia stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowoœciowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. T. 2, Gospodarka, kultura, religia
/ redakcja naukowa Petro Hawrylyszyn, […] – Wydanie I.
Warszawa ; Stanisławów : [Adam Ostanek], 2017. – 306 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-946257-5-7

    III.3341/1   Katalog on-line
Pod klątwą : społeczny portret pogromu kieleckiego. T. 1
/ Joanna Tokarska-Bakir. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. – 767, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-7554-936-2

    III.3341/2   Katalog on-line
Pod klątwą : społeczny portret pogromu kieleckiego. T. 2, Dokumenty
/ Joanna Tokarska-Bakir. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. – 806, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8015-851-1

    II.14366/1 Podr.   Katalog on-line
Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 1, Literatura i sztuka
/ redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet […] – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018. – 462 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-11-6

    II.14367/1   Katalog on-line
Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. T. 1, Literatura i sztuka
/ redakcja naukowa Sławomir Buryła ; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet […] – Wydanie I.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2018. – 462 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-11-6

    I.10736   Katalog on-line
The politics of regret : on collective memory and historial responsibility
/ Jeffrey K. Olick.
New York ; Abingdon : Routledge, 2008. – VIII, 229 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-415-95683-3 Softcover
ISBN 978-0-415-95682-6 Hardcover

    I.10769   Katalog on-line
Polska pierwszych Piastów : państwo, społeczeństwo, kultura
/ pod red. Tadeusza Manteuffla. – Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. – 325 s., [36] s. tabl. : il. ; 20 cm.
(Konfrontacje Historyczne : prace Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk)

    I.10744/18   Katalog on-line
Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy
/ redakcja Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 526 stron : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
(Literatura Współczesna – Pisarze i Problemy ; 18)
ISBN 978-83-8061-453-6

    II.14373   Katalog on-line
Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830
/ Mikołaj Getka-Kenig.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Š 2017. – 418 stron, [32] strony tablic kolorowych : ilustracje ; 24 cm.
(Ars Vetus et Nova ; t. 45)
ISBN 978-83-242-3131-7
ISBN 978-83-242-3291-8 e-ISBN

    III.3066/57   Katalog on-line
Der Poststalinismus : Ideologie und Utopie einer Epoche
/ Pavel Kolář.
Köln [etc.] : Böhlau Verlag, 2016. – 370 s. ; 24 cm.
(Zeithistorische Studien ; Bd. 57)
ISBN 978-3-412-50526-4

    II.14356   Katalog on-line
Powrót do Lwowa : o genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkoœci”
/ Philippe Sands ; przekładu dokonał Jacek Soszyński ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Brikenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. – 500, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-809-1

    I.10761 ZAH   Katalog on-line
Powszechna historia miasta
/ Joel Kotkin ; przełożyła Anna Kunicka.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2018. – 324 strony ; 20 cm.
(Historia)
ISBN 978-83-65680-29-7

    II.14330/7/2   Katalog on-line
Prag – residenz des Habsburgers Ferdinand I. 1526-1564
/ [Vedečtí redaktoří čísla Jaroslava Hausenblasová, Marie Šedivá Koldinská].
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, cop. 2015. – 318 s. : il. ; 24 cm.
(Historie, Otázky, Problémy, 1804-1132 ; 7 (2/2015))

    II.14330/7/1   Katalog on-line
Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburku a jejich vliv na proméeny České koruny
/ [véedečtí redactoři čísla Lenka Bobková, Jan Zdichynec.
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, cop. 2015. – 232 s. : il. ; 24 cm.
(Historie, Otázky, Problémy, 1804-1132 ; 7 (1/2015))

    II.14358   Katalog on-line
Protestanci na Mazurach : historia i literatura : studia
/ redakcja naukowa: Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz.
Białystok : Wydawnictwo Prymat ; Ełk : Muzeum Historyczne, 2017. – 372 strony : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
(Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 31)
(Studia Mazurskie ; 2)
ISBN 978-83-86064-50-2
ISBN 978-83-63838-19-5

    A.608 – T. 14 (2018), z. 4   Katalog on-line
Przegląd Wschodni : historia i współczesnoœć Polaków na Wschodzie
/ [Jan J. Malicki red.].
Warszawa : Gebethner i Ska, 1991-1994, 1997-2006, 2010-. – 24 cm.

    II.14317   Katalog on-line
Przez dziesięciolecia
/ Wiesław Balcerak.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 209, [2] s. : il. gł. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-948526-0-3

    I.10773   Katalog on-line
„Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam!” : NZS II UMK 1988-1990
/ Przemysław Olstowski. – Wydanie I.
Bydgoszcz ; Toruń : Wydawca Janusz Małecki, 2018. – [2], 126 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-950995-0-2

    II.7827/173 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Reclaiming Rome : cardinals in the fifteenth century
/ by Carol M. Richardson.
Leiden ; Boston : E. J. Brill, 2009. – XIV, 519 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Brill’s Studies in Intellectual History, 0920-8607 ; vol. 173)
ISBN 978-90-04-17183-1 hardback: alk. paper

    II.14347 SHG Krak˘w   Katalog on-line
The reforms of the Council of Constance (1414-1418)
/ by Phillip H. Stump.
Leiden ; Boston ; Köln : E. J. Brill, 1994. – XV, 463 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Studies in the History of Christian Thought, 0081-8607 ; Vol. 53)
ISBN 90-04-09930-1

    II.12544/116   Katalog on-line
Rethinking the Russian Revolution as historical divide
/ edited by Matthias Neumann and Andy Willimott. – First published 2018.
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, Š 2018. – IX, 267 stron ; 25 cm.
(BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies ; 116)
ISBN 978-1-138-94562-3 hbk

    III.3345   Katalog on-line
Revoluciâ-100: rekonstrukciâ ubileâ
/ pod redakciej Gennadiâ Bordugova ; [autorzy] Nadežda Ažgihina ; Associaciâ issledovatelej rossijskogo obsestva (AIRO-XXI), Souz žurnalistov Rossii pri učasti […]
Moskva : „AIRO-XXI”, 2017. – 1037, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-5-91022-380-0

    A.390 – Vol. 27 (2016)   Katalog on-line
Rocznik Elbląski
/ Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w Elblągu.
Elbląg : Wydaw. Morskie Gdynia, 1961-. – 24 cm.

    III.3346 Podr.   Katalog on-line
Rossiâ v 1917 godu : enciklopediâ
/ redakcionnyj sovet: A. N. Artizov, S. E. Naryškin, U. A. Petrov, A. K. Sorokin ; redakcionnaâ kollegiâ: F. A. Gajda, M. I. Odincov, U. A. Petrov, A. V. Repnikov, A. S. Senin, K. A. […]
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ), 2017. – 1093, [3] strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
ISBN 978-5-8243-2094-7

    I.10772   Katalog on-line
Rossiâ v polŽskoj istoriografii, PolŽša v rossijskoj istoriografii : k 50-letiu Komissii istorikov Rossii i PolŽši
/ redakcionnaâ kollegiâ: N. A. Makarov (otvestvennyj redaktor), K. A. Kočegarov, L. P. Marnej, B. V. Nosov […]
Moskva : „Indrik”, 2017. – 487, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-5-91674-459-0

    III.3344/1   Katalog on-line
Rossijskaâ revoluciâ 1917 goda : vlastŽ, obsestvo, kulŽtura : v dvuh tomah. T. 1
/ otv. red. U. A. Petrov ; Rossijskoe istoričeskoe obsestvo, Institut rossijskoj istorii RAN.
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ), 2017. – 743, [1] strona ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-2153-1 t. 1
ISBN 978-5-8243-2151-7

    III.3344/2   Katalog on-line
Rossijskaâ revoluciâ 1917 goda : vlastŽ, obsestvo, kulŽtura : v dvuh tomah. T. 2
/ otv. red. U. A. Petrov ; Rossijskoe istoričeskoe obsestvo, Institut rossijskoj istorii RAN.
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ), 2017. – 591, [1] strona, [66] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-5-8243-2155-5 t. 2
ISBN 978-5-8243-2151-7

    I.10757   Katalog on-line
Rossijskij putŽ : idei, interesy, instituty, illuzii
/ Dmitrij Travin, Vladimir GelŽman, Andrej Zaostrovcev.
Sankt-Petersburg : Evropejskij universitet, 2017. – 299, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-5-94380-241-6

    I.10751   Katalog on-line
Rozkład jazdy
/ Wojciech Tomasik ; Instytut Badań Literackich PAN.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2018. – 243 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-68-9

    I.10737   Katalog on-line
The Russian Revolution, 1905-1921
/ Mark D. Steinberg. – First edition.
Oxford : Oxford University Press, Š 2017. – X, 388 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Oxford Histories)
ISBN 978-0-19-922763-1 paperback

    III.3340   Katalog on-line
Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686 : zawarcie traktatu o pokoju wieczystym
/ Kirył Koczegarow ; redakcja naukowa: Tomasz Szwaciński ; [tłumaczenie: Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji Lidex].
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2017. – 639, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-79-7

    A.89 – Vol. 67 1-2   Katalog on-line
Sbornik Archivnich Praci
/ Archivu Ministerstva Vnitra.
Praha : Ministerstvo Vnitra, 1951-. – 24 cm.

    II.14318   Katalog on-line
The sins of the fathers : Germany, memory, method
/ Jeffrey K. Olick.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, Ł?Ň 2016. – X, [2], 517 stron, [11] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
(Chicago Studies in Practices of Meaning)
ISBN 978-0-226-38649-2 cloth

    I.10758/7 SHG Krak˘w   Katalog on-line
A sip from the „well of grace” : medieval texts from the apostolic penitentiary
/ Kirsi Salonen and Ludwig Schmugge.
Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, copyright 2009. – XI, 196 stron : ilustracje ; 22 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Studies in Medieval and Early Modern Canon Law ; vol. 7)
ISBN 978-0-8132-1535-8 pbk. : alk. paper

    II.14374   Katalog on-line
ŒŚladami Polaków w Pradze : XIX-XXI wiek : szkice i portrety historyczno-literackie
/ pod redakcją Romana Barona i Małgorzaty Michalskiej.
Praga : Klub Polski w Pradze, 2017. – 403 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-80-270-2131-4

    I.9607/55   Katalog on-line
Lo Spirito e il Concilio : Basilea 1432 : legittimazione pneumatologica del conciliarismo
/ Alberto Cadili ; con una prefazione di Jürgen Miethke.
Bologna : Societa editrice il Mulino, druk 2017. – 572 strony ; 21 cm.
(Testi e Ricerche di Scienze Religiose – Istituto per le Scienze Religiose di Bologna, Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Nuova Serie ; 55)
ISBN 978-88-15-24694-3

    II.12054/5 Podr.   Katalog on-line
Społeczeństwo a elity
/ opracowanie redakcyjne: Iwona M. Dacka-Górzyńska, Andrzej Karpiński.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018. – 294 strony ; 25 cm.
(Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa, 1899-1386 ; t. 5)
ISBN 978-83-286-0038-6

    II.14326   Katalog on-line
Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarnoœć” i KSS „KOR” 1981-1984
/ Andrzej Friszke. – Wydanie 1.
Kraków : Znak Horyzont ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Gdańsk] : we współpracy Europejskie Centrum Solidarnoœci, 2017. – 639 stron, [12] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
(Znak Historia)
ISBN 978-83-240-4251-7 Wydawnictwo Znak Horyzont
ISBN 978-83-64091-92-6 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

    I.10742   Katalog on-line
Œredniowieczne słodycze katalońskie w Ÿródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku)
/ Rafał Hryszko, Rozalia Sasor.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2017. – 307 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65080-64-6

    II.14360   Katalog on-line
Die Stadt als Raumentwurf : Theorien und Projekte im Städtebau seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
/ hrsg. von Vittorio Magnago Lampugnani und Rainer Schützeichel.
Berlin ; München : Deutscher Kunstverlag, Š 2017. – 296 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-3-422-07426-2

    I.10748/2   Katalog on-line
Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia
/ Maciej Jasiński.
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Brikenmajerów PAN : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Gdańsk : PAN. Biblioteka Gdańska, 2017. – 391 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Bibliotheca Heveliana ; 2)
ISBN 978-83-7545-805-3

    II.14331/1   Katalog on-line
Stosunki dyplomatyczne Polski : informator. T. 1, Europa 1918-2006
/ red. Krzysztof Szczepanik, Anna Herman-Łukasik, Barbara Janicka ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Archiwum.
Warszawa : Wydawnictwo Askon, cop. 2007. – 584 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Polskiej Dyplomacji)
ISBN 978-83-7452-019-5

    B.119 – T. 33 (2017/2018)   Katalog on-line
Studia Claromontana
/ red. nacz. Janusz Zbudniewek.
Częstochowa : Wydawnictwo OO. Paulinów, 1981-. – 24 cm.

    II.12962/12   Katalog on-line
Studies on family and household in preindustrial Poland
/ edited by Piotr Guzowski, Cezary Kuklo ; [translated by Julia Szołtysek, Stefan Kubiak].
Białystok : Institute for Research of European Cultural Heritage, 2015. – 256 s. : il. ; 25 cm.
(Dissertationes ; t. 12)
(Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Œrodkowo-Wschodniej ; t. 3)
ISBN 978-83-64103-49-0

    A.232 – Vol. 34 (2016)   Katalog on-line
Studii đsi Materiale de Istorie Medie
/ Academia Republicii Populare Romine. Institutul de Istorie.
Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1956-. – 24 cm.

    II.14339   Katalog on-line
System polityczny, prawo i konstytucja Królestwa Polskiego 1815-1830 : w przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko-polskiej
/ pod red. Lecha Mażewskiego.
Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2013. – 416 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60748-42-8

    II.14337   Katalog on-line
Tatrzańska Arkadia : Zakopane jako oœrodek artystyczno-intelektualny od około 1880 do 1914 roku
/ Adrianna Dominika Sznapik.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 305 s., [74] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-126-1

    I.10763   Katalog on-line
Ten wspaniały strajk ludzkoœci… : z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny
/ Jerzy Pałosz ; współpraca Stanisław Baran, Marek Kiełtyka.
Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. – 281, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-65705-57-0

    II.14348   Katalog on-line
Thomas Cranmer : a life
/ Diarmaid MacCulloch. – Revisited edition.
New Haven ; London : Yale University Press, copyright 2016. – XII, 691 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-06688-3 hbk: alk. paper
ISBN 978-0-300-07448-2 pbk
ISBN 978-0-300-22657-7 pbk

    I.10762   Katalog on-line
Tożsamoœść a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
/ pod redakcją Artura Konopackiego.
Białystok : Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski, 2017. – 172 strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
ISBN 978-83-944733-2-7

    III.3353   Katalog on-line
UchodŸstwo polskie w Rosji w latach I wojny œwiatowej w œwietle dokumentów
/ wstęp, wybór i opracowanie Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – XIII, [1], 947, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-227-9069-4

    II.14384   Katalog on-line
Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16 – 1934/35 : kronika
/ oprac. Tadeusz Manteuffel ; Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Warszawa : nakł. Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, 1936 (Warszawa : Drukarnia Gospodarcza). – VIII, 352 s. ; 25 cm.

    II.14364   Katalog on-line
Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku : zbiór studiów
/ redakcja naukowa Alicja Kulecka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 300 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2817-3 (druk)
ISBN 978-83-235-2867-8 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2849-4 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2875-3 (mobi)

    I.9282/3/3   Katalog on-line
Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku
/ Janusz Łosowski.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 209 stron ; 23 cm.
(Spisy urzędników miejskich z obszaru Rzeczypospolitej, ŚŒląska i Pomorza Zachodniego. T. 3: Małopolska, z. 3: Bełżyce)
ISBN 978-83-227-9051-9

    II.14365   Katalog on-line
Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915) : materiały do słownika
/ Alicja Kulecka, Emil Hoff. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 517, [1] strona, [4] strony tablice ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3051-0 druk
ISBN 978-83-235-3067-1 e-pub
ISBN 978-83-235-3059-6 pdf online
ISBN 978-83-235-3075-6 mobi

    I.10765   Katalog on-line
Vakol identyčnasci belarusau
/ Ryšard Radzik ; per. z polŽsk. movy S. Petrykevič ; navuk. red. G. Saganovič.
Minsk : „Limaryus”, 2017. – 307, [2] strony ; 23 cm.
(Bibliâteka Časopisa „Belaruski Gistaryčny Aglâd” ; 29)
ISBN 978-985-6968-64-1

    II.14335   Katalog on-line
Velikaâ vojna i Velikaâ revoluciâ v russkoj žurnalŽnoj satire : 1914-1918
/ Petr Baratov, TatŽâna Filippova.
Moskva : Kučkovo Pole, 2017. – 303, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 978-5-9950-0764-7

    II.14369   Katalog on-line
Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815 – 1945 : Organisation – Aufgaben – Leistungen der Verwaltung
/ herausgegeben von Gerd Heinrich, Friedrich-Wilhelm Henning, Kurt G. A. Jeserich ; Autoren: Peter Baumgart, Chrostian Engeli, […]
Stuttgart ; Berlin ; Köln : Verlag W. Kohlhammer, 1993. – XXIII, 1140 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 3-17-011338-0

    III.3348/7/1 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Calixts III. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1455 – 1458. 1. Teil, Text
/ bearb. von Ernst Pitz.
Tübingen : Niemeyer, 1989. – XXXVII, 329 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 7/1)
ISBN 3-484-80135-2

    III.3348/7/2 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Calixts III. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1455-1458. T. 2, Indices
/ bearb. von Ernst Pitz.
Tübingen : Niemeyer, 1989. – IX, 362 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 7/2)
ISBN 3-484-80136-0

    III.3348/5/I/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 1, Text. Bd. 1
/ bearbeitet von Hermann Diener und […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – CXXX, [2], 460 stron ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/1, 1)
ISBN 3-484-80164-6

    III.3348/5/I/2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 1, Text. Bd. 2
/ bearbeitet von Hermann Diener und […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – Stron V, 461-1078 ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/1, 2)
ISBN 3-484-80164-6

    III.3348/5/I/3 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 1, Text. Bd. 3
/ bearbeitet von Hermann Diener und […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – Stron V, 1079-1677 ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/1, 3)
ISBN 3-484-80164-6

    III.3348/5/II/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 2, Indices. Bd. 1
/ bearbeitet von Christoph […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – XVI, [2], 658 stron ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/2, 1)
ISBN 3-484-80165-4

    III.3348/5/II/2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 2, Indices. Bd. 2
/ bearbeitet von Christoph […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – Stron V, [1], 659-1090 ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/2, 2)
ISBN 3-484-80165-4

    III.3348/5/II/3 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1431-1447. T. 2, Indices. Bd. 3
/ bearbeitet von Christoph […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2004. – Stron V, [1], 1091-1712 ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 5/2, 3)
ISBN 3-484-80165-4

    III.3348/4 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Martins V. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1417-1431
/ bearb. von Karl August Fink ; Personenregister bearbeitet von […]
Tübingen : Niemeyer, 1979. – LXVI, 750 s. ; 27 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 4)
ISBN 3-484-80087-9

    III.3348/6/1 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Nikolaus V. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1447-1455
/ bearb. von Josef Friedrich Abert und Walter Deeters.
Tübingen : Niemeyer, 1985. – XLIV, 613 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 6)
ISBN 3-484-80100-X

    III.3348/6/2 SGH Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Nikolaus V. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1447-1455. T. 2, Indices
/ bearb. von Josef Friedrich Abert und Walter […]
Tübingen : Niemeyer, 1989. – XIV, 642 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 6/2)
ISBN 3-484-80138-7

    III.3348/9/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Pauls II. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1464-1471. T. 1, Text
/ bearbeitet von Hubert Höing, Heiko Leerhoff und […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2000. – LXXVI, [2], 926 stron ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 9/1)
ISBN 3-484-80154-9

    III.3348/9/2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Pauls II. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1464-1471. T. 2, Indices
/ bearbeitet von Hubert Höing, Heiko Leerhoff […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2000. – XII, [2], 981 stron ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 9/2)
ISBN 3-484-80158-1

    III.3348/8/1 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Pius’ II : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1458-1464. T. 1, Text
/ bearb. von Dieter Brosius und Ulrich […]
Tübingen : Niemeyer, 1993. – LXVII, 836 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 8/1)
ISBN 3-484-80143-3

    III.3348/8/2 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Pius’ II. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien : 1458-1464. T. 2, Indices
/ bearb. von Dieter Brosius und Ulrich […]
Tübingen : Niemeyer, 1993. – XI, 900 s. ; 26 cm.
(Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation ; Bd. 8/2)
ISBN 3-484-80144-1

    III.3349/3 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Calixts III. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1455-1458
/ Text bearb. von Ludwig Schmugge und Wolfgang Müller ; Indices bearb. von […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2001. – XXIII, [3], 354 s. ; 26 cm.
(Repertorium poenitentiariae Germanicum ; Bd. 3)
ISBN 3-484-80156-5

    III.3349/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Eugens IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1431-1447
/ Text bearbeitet von Ludwig Schmugge mit Paolo Ostinelli und Hans Braun ; Indices […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1998. – XXV, [3], 166 stron ; 26 cm.
(Repertorium Poenitentiariae Germanicum ; Bd. 1)
ISBN 3-484-80150-6

    III.3349/2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Nikolaus’ V. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1447-1455
/ Text bearbeitet von Ludwig Schmugge unter Mitarbeit von Krystyna Bukowska und […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1999. – XXIX, [3], 364 strony : ilustracje ; 26 cm.
(Repertorium Poenitentiariae Germanicum ; Bd. 2)
ISBN 3-484-80155-7

    III.3349/5 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Pauls II. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1464-1471
/ Text bearbeitet von Ludwig Schmugge unter Mitarbeit von Peter Clarke, Alessandra […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2002. – XXIX, [3], 818 stron ; 26 cm.
(Repertorium Poenitentiariae Germanicum ; Bd. 5)
ISBN 3-484-80159-X

    III.3349/4 SHG Krak.   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Pius’ II. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1458-1464
/ Text bearb. von Ludwig Schmugge mit Patrick Hersperger und Béatrice Wiggenhauser ; […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1996. – XXXVI, [2], 534 s. ; 26 cm.
(Repertorium poenitentiariae Germanicum ; Bd. 4)
ISBN 3-484-80145-X

    III.3349/6/1 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus’ IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1471-1484. T. 1., Text
/ bearbeitet von Ludwig Schmugge unter Mitarbeit von Michael Marsch […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005. – XXXVII, [3], 948 stron ; 26 cm.
(Repertorium Poenitentiariae Germanicum ; Bd. 6/1)
ISBN 3-484-80160-3

    III.3349/6/2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus’ IV. : vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches : 1471-1484. T. 2., Indices
/ bearbeitet von Hildegard Schneider-Schmugge und Ludwig […]
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2005. – VII, [3], 468 stron ; 26 cm.
(Repertorium Poenitentiariae Germanicum ; Bd. 6/2)
ISBN 3-484-80160-3

    II.14140/1   Katalog on-line
Warszawa : niemieckie egzekucje w okupowanym mieśœcie
/ koncepcja tomu: Tomasz Stefanek, Leszek Zaborowski ; redaktor prowadzący: Leszek Zaborowski.
Warszawa : Ośœrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2017. – 271, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Zapisy Terroru ; 1)
ISBN 978-83-948133-3-8

    II.14140/2   Katalog on-line
Warszawa : zbrodnie niemieckie na Woli w sierpniu 1944 r.
/ koncepcja tomu: Tomasz Stefanek, Leszek Zaborowski ; redaktor prowadzący: Leszek Zaborowski.
Warszawa : Ośœrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2017. – 283, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Zapisy Terroru ; 2)
ISBN 978-83-948133-4-5

    II.14381   Katalog on-line
When the war came home : the Ottomans’ Great War and the devastation of an empire
/ Yigéit Akin.
Stanford, California : Stanford University Press, Š 2018. – X, [2], 270 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-1-5036-0363-9 cloth : alk. paper
ISBN 978-1-5036-0490-2 pbk. : alk. paper

    II.14343/1   Katalog on-line
Wójtowie na ŚŒląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 1
/ Michael Morys-Twarowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 472 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-70-7 tomy 1-3
ISBN 978-83-65080-71-4 tom 1

    II.14343/2   Katalog on-line
Wójtowie na ŚŒląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 2
/ Michael Morys-Twarowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 478 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-70-7 tomy 1-3
ISBN 978-83-65080-72-1 tom 2

    II.14343/3   Katalog on-line
Wójtowie na ŚŒląsku Cieszyńskim 1864-1918 : studium prozopograficzne. T. 3
/ Michael Morys-Twarowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2018. – 465 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-70-7 tomy 1-3
ISBN 978-83-65080-73-8 tom 3

    I.10502/2   Katalog on-line
Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych Ÿródeł
/ pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 172 strony : ilustracje ; 21 cm.
(Edytorstwo ródeł XIX i XX Wieku, Teoria i Praktyka ; t. 2)
ISBN 978-83-943652-7-1

    II.14387   Katalog on-line
Women and the First World War
/ Susan R. Grayzel.
London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013. – XVII, 193 s. : il. ; 24 cm.
(Seminar Studies in History)
ISBN 978-0-582-41876-9 (pbk)

    B.187/21 – Vol. 21 (2017)   Katalog on-line
Wrocławskie Studia Wschodnie
/ Oœrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego ; red. nacz. Czesław Hernas.
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997-. – 22 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661)

    I.10747   Katalog on-line
Wspomnienia
/ August Zaleski ; opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc, Przemysław Marcin Żukowski ; przekład Elżbieta Gołębiowska.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2017. – 263 strony ; 22 cm.
ISBN 978-83-64895-90-6

    II.14353   Katalog on-line
Wspomnienia 1910-1920
/ Helena Paderewska ; opracowanie i przypisy Maciej Siekierski ; tłumaczenie z języka angielskiego Ludmiła Bachurska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2015. – 239, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64822-14-8

    III.3351/1   Katalog on-line
Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 1
/ Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 640 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-269-7 całoœć
ISBN 978-83-8098-270-3 tom 1

    III.3351/2   Katalog on-line
Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 2
/ Witold Bagieński ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 695, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-269-7 całoœć
ISBN 978-83-8098-271-0 tom 2

    I.10753   Katalog on-line
Z Mazowsza na Litwę i Ruśœ Koronną : kartki z kresowych dziejów jednej polskiej rodziny (Mossakowskich herbu Jastrzębiec)
/ Stanisław Mossakowski.
Warszawa : Stowarzyszenie Liber pro Arte : Instytut Sztuki PAN, 2017. – 318 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-65631-09-1 Liber pro Arte
ISBN 978-83-65630-45-2 IS PAN

    II.14328   Katalog on-line
Żadna blaga, żadne kłamstwo… : wspomnienia z warszawskiego getta
/ Stanisław Adler ; redakcja naukowa i wprowadzenie Marta Janczewska. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018. – 426, [5] stron : ilustracje ; 25 cm.
(Biblioteka ŒŚwiadectw Zagłady)
ISBN 978-83-63444-55-6

    A.271/67 – Jg. 67(2018)   Katalog on-line
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung
/ Heder-Institut.
Marburg : Herder-Institut, 1995-. – 24 cm.

    I.10771   Katalog on-line
ródła aktowe do dziejów feodalizmu francuskiego : (w. VIII-XIII) : wybór Ÿródeł
/ oprac. Tadeusz Manteuffel.
Warszawa : Wydaw. Koła Historyków UW, 1930 ; (Warszawa : Zakł. Graf. E. i D-ra K. Koziańskich). – [8], 87, [4] s. ; 24 cm.
(Wydawnictwo Koła Historyków UW. Teksty do Ćwiczeń Seminaryjnych ; z. 3)