Apel w sprawie finansowania NUKAT

Apel w sprawie finansowania NUKAT

Instytut Historii PAN, jako uczestnik Konsorcjum Bibliotek Naukowych, z niepokojem przyjmuje informacje  o zagrożeniu dofinansowania Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Apelujemy o wsparcie dla katalogu, który jako jedyny w Polsce łączy 161 bibliotek naukowych, jest nie tylko cenionym narzędziem wyszukiwawczym dla czytelników, ale też ważnym narzędziem pracy dla setek bibliotekarzy, tworzących NUKAT dzięki wspólnemu katalogowaniu. Dzięki współpracy  z NUKAT biblioteki naukowe, wśród nich Biblioteka IH PAN, znacznie przyspieszyły proces tworzenia swoich lokalnych katalogów elektronicznych. Czytelnicy zaś zyskali w jednym miejscu dostęp do informacji o literaturze fachowej gromadzonej w bibliotekach naukowych w całej Polsce.

Katalog NUKAT nie jest systemem konkurencyjnym wobec katalogu Biblioteki Narodowej. Rozpoczęcie w przyszłym roku pilotażowego wdrożenia projektu Biblioteki Narodowej „e-usługa OMNIS” nie może skutkować natychmiastowym zaprzestaniem budżetowego dofinansowania NUKAT. Oznaczać to będzie regres w procesie informatyzacji bibliotek naukowych, które nie będą już mogły korzystać ze wspólnego katalogowania. W pełni zatem popieramy wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o utrzymanie finansowania centralnego katalogu bibliotek naukowych i akademickich NUKAT w roku 2018 i w latach następnych, przynajmniej do zakończenia okresu trwałości projektu Biblioteki Narodowej, to jest do końca 2024 roku.