Aktualności

Zaproszenie na konferencję: „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych”

Dziekani Wydziału Ekonomii i Zarządzania i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU oraz Katedra Skarbowości, Katedra Ekonomii Politycznej, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii i Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej zapraszają na III Konferencję Naukową z cyklu: ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH na temat: HISTORIA, ZACOFANIE, ROZWÓJ. 1050 LAT POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI I GOSPODARKI Białystok, […]

Nowości wydawnicze: „Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne”

Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Warszawa 2015, B5, okładka miękka, ss. 546, il. kol. 8, il. cz-b 33; ISBN 978-83-7543-392-0 Jedną z najważniejszych instytucji władz publicznych w miastach hanzeatyckich XIV–XV w. stały się kancelarie miejskie. Do szczególnych wytworów ich działalności należą księgi miejskie. Prezentowana monografia zawiera […]

Konkurs na asystenta redakcji dla doktorantów IH PAN

Dyrekcja IH PAN ogłasza wśród doktorantów konkurs na asystenta redakcji w czasopiśmie Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, dalej RDSG. RDSG jest to najstarszy w Polsce i niemal jedyny, a z pewnością najważniejszy periodyk poświęcony w całości dziejom społecznym i gospodarczym Polski i powszechnym. Założony przez Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego. Wychodzi nieprzerwanie (nie licząc oczywistej przerwy w […]

sejm-czteroletni-okladka-

Dyskusja panelowa „W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego”

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego zapraszają na dyskusję panelową w związku z publikacją  Rafała Lisa „W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego” Prowadzenie: dr Dorota Dukwicz (IH PAN) Panel dyskusyjny: prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN) prof. Zofia Zielińska (Instytut Historyczny UW) prof. Włodzimierz Bernacki (Instytut Nauk […]

metamorfozy okładka 10

Nowości wydawnicze: „Metamorfozy społeczne”, t. 10

Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. Janusz Żarnowski, Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, Warszawa 2015, s. 332, 24 cm., ISBN 978-83-63352-50-9 Publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy”, realizowanego od 2010 r. przez Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku IH PAN. Jego podstawowym celem była konfrontacja ustaleń polskiej historii społecznej z lat […]

Warsztaty „Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej”

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN zaprasza na warsztaty poświęcone Bibliografii jako narzędziu humanistyki cyfrowej (29.II.2016). Wśród referentów dwoje naszych pracowników: prof. Anna Gruca i prof. Stefan Gąsiorowski. Szczegółowe informacje i i program: http://chc.ibl.waw.pl/pl/program-warsztatow-bibliografia-jako-narzedzie-w-humanistyce-cyfrowej/

Konwersatorium profesora J. Borejszy, 23 lutego 2016 r.

23 lutego 2016, we wtorek, o godzinie 13ej w Sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla rozpocznie się kolejne konwersatorium metodologiczne Profesora Jerzego W. Borejszy. Konwersatorium poświęcone będzie spotkaniu z prof. Pawłem Machcewiczem i prof. Piotrem M. Majewskim. Temat owego spotkania jest: Muzeum II Wojny Światowej: założenia, program wystawy stałej, działalność naukowa i edukacyjna. […]

sarmatym-okladka

Nowości wydawnicze: „Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku”

Dariusz Łukasiewicz, Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 2015, 539, [1] s.; 24 cm, ISBN 978-83-63352-51-6 Od dwustu lat polskie pisarstwo historyczne stawia opór dławiącej pruskiej i niemieckiej kolonizacji ideologicznej, materialnej i kulturalnej. Prowadzonej przez potężne, nowoczesne uniwersytety niemieckie indoktrynacji mogliśmy przeciwstawić słabe, po części amatorskie siły polskich historyków. W rezultacie skupiali się on na […]

Nowości wydawnicze: „Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775)”

Książka Doroty Dukwicz Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772–1775) opisuje mechanizmy obcej dominacji w Rzeczypospolitej w okresie pierwszego rozbioru. Sięgnięcie do mało znanych rosyjskich źródeł umożliwiło zaprezentowanie polskiej polityki Petersburga. To tam zapadały decyzje o losach Rzeczypospolitej i stamtąd napływały szczegółowe wytyczne dla rezydujących w Warszawie dyplomatów trzech mocarstw rozbiorowych określające, w jaki sposób mają kierować obradami […]

Zaproszenie na warsztaty „Young Scholars Workshop on the History and Culture of Polish Jews”

W imieniu Muzeum POLIN zapraszamy na warsztaty Young Scholars Workshop on the History and Culture of Polish Jews, które odbędą się 27-29 czerwca 2016 w Muzeum POLIN. The fifth Bi-Annual Poland-Israel Workshop on the History and Culture of Polish Jews to warsztaty, które w tym roku współorganizuje Muzeum POLIN we współpracy z akademickimi partnerami: Uniwersytetem Hebrajskim, Uniwersytetem Tel-Awiwu, Uniwersytetem Bar Ilan, […]

ERASMUS+

IH PAN uzyskał w 2015 roku Kartę Erasmusa  (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) i w ramach programu będzie realizował wymianę studentów studiów doktoranckich oraz pracowników.

metamorfozy okładka 10

„Metamorfozy Społeczne. Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie” – prezentacja tomu 29 stycznia 2015 r. w IH PAN

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku zaprasza na prezentację 10 tomu „Metamorfoz Społecznych”, która odbędzie się 29 stycznia 2015 r., o godzinie 10.00  w sali im. Tadeusza Kościuszki, budynek IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31 Publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy”, realizowanego od 2010 r. przez Zakład Historii Społecznej […]

Konwersatorium metodologiczne, spotkanie z Basilem Kerskim

19 stycznia 2016, we wtorek, o godzinie 13ej w Sali Kościuszkowskiej rozpocznie się kolejne konwersatorium metodologiczne Profesora Jerzego W. Borejszy   Konwersatorium poświęcone będzie spotkaniu z BASILEM KERSKIM  Dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, znanym politologiem, publicystą, wykładowcą wielu uczelni, autorem znaczących książek m.in. w języku polskim i niemieckim. Dyrektor Kerski będzie mówił  o genezie […]

Nowości wydawnicze: „Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434”

Antoni Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, wyd. II popr. i uzup., IH PAN, Warszawa 2015, 172 s., [1] k. złoż. luz. : il. ; 24 cm. (Seria: Itineraria Jagiellonów. Tom II) Drugie wydanie książki opublikowanej pod tym samym tytułem w 1972 r. (niedostępnej już na rynku), przygotowane dla potrzeb serii wydawniczej „Itineraria Jagiellonów”. Pierwotna edycja została „poprawiona […]

Konkurs stypendialny im. Krystyny Kersten w roku 2016

Instytut Historii PAN wspólnie z Fundacją Kerstenów ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten w roku 2016. Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 11 000 brutto, wypłacane w miesięcznych ratach. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doktoranci IH PAN zajmujący się historią najnowszą. Laureatem konkursu można zostać tylko raz. Osoby zainteresowane winny złożyć w Sekretariacie […]

Seminarium polskiej sekcji European Society for Environmental History

W sobotę 16 stycznia Instytut Historii PAN będzie gościł seminarium polskiej sekcji europejskiego stowarzyszenia historyków środowiskowych (ESEH). Seminarium jest nową inicjatywą grupy polskich historyków, geografów i antropologów zajmujących się badaniem wzajemnych związków między społeczeństwem a środowiskiem przyrodniczym w przeszłości. Jej celem jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań z zakresu historii środowiskowej prowadzonych w Polsce lub o Polsce […]

Styczniowe oferty stypendiów i grantów

Oferty grantów i stypendiów wedle styczniowego informatora Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess: • Budapeszt – stypendia na badania w Open Society Archives; termin składania wniosków: 10 stycznia 2016; http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa • Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów; termin: 15 stycznia 2016; http://www.bfny.org/en/apply • Szwecja, Visby Program – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie; termin: 16 stycznia […]

Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło najnowszą listę czasopism naukowych na rok 2015. Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że znajdują się na niej z wysoką punktacją wszystkie czasopisma wydawane i współwydawane przez IH PAN. Acta Poloniae Historica 15 pkt Czasopismo Prawno-Historyczne 9 pkt Dzieje Najnowsze 10 pkt Kwartalnik Historyczny 11 pkt Odrodzenie i Reformacja w Polsce […]

Najlepsze życzenia

Dyrekcja i Rada Naukowa IH PAN składają serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 2016 roku

Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego

11 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej w dwóch kategoriach: 1) za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za 2) książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał IV edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w […]

Zakład Atlasu Historycznego zaprasza na wykład

Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zaprasza na wykład pt. PROPOZYCJE PRZELICZNIKÓW DO SZACOWANIA STANU ZALUDNIENIA MIAST I WSI W OKRESIE STAROPOLSKIM Spotkanie odbędzie się w sali im. Tadeusza Kościuszki (s. 32) w IH PAN przy Rynku  Starego Miasta w Warszawie w poniedziałek 21 grudnia 2015 r. o godzinie 11. 30 Prelegenci: dr […]

Oferty stypendialne 2015

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (podane wg terminów składania wniosków): Konkursy NCN – Opus, Preludium, Sonata, Polonez; termin: 15 grudnia 2015; https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow Belgia – stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 4 stycznia 2016; http://www.uclouvain.be/en-movein.html European Young Researchers’ Award dla osób po doktoracie; 1 lutego […]

Sztambuch

Nowości wydawnicze: „Sztambuch Cypriana Dunin-Wąsowicza”

Sztambuch Cypriana Dunin-Wąsowicza, oprac. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Muzeum Pamięci Sybiru oddział Muzeum Wojska w Białymstoku, Warszawa 2015 ISBN 978-83-7543-390-6 , A4, okładka twarda, ss. 152 + 65 il. kreda Opracowany przez prof. Wiktorię Śliwowską szkicownik z rysunkami autorstwa Cypriana Dunin-Wąsowicza przedstawiającymi współwięźniów i współzesłańców z lat 1850–1857. Powstawały one w Cytadeli Warszawskiej oraz […]

Strona 21/22