Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Dr Dominik Szulc podczas jubileuszowego 20. finału konkursu o Laur Konserwatorski 2019 otrzymał Złotą Odznakę ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za opiekę nad zabytkami”. Wnioskodawcą był Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaś wręczenia odznaki dokonała w imieniu Ministra dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDzN. Dr Dominik Szulc został wyróżniony m.in. za udział w pracach konserwatorskich i […]

Jednym z głównych problemów obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475 i 1669) jest brak precyzyjnego określenia nadzoru nad jednostkami naukowymi PAN i relacji między władzami PAN a dyrektorami instytutów naukowych PAN. Nadzór nad instytutami naukowymi i jednostkami pomocniczymi PAN jest rozproszony między Prezesa Rady Ministrów (art. […]

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Związek Szlachty Polskiej zapraszają na konferencję naukową „Rycerstwo-szlachta: ewolucja, porównanie” 26–27 kwietnia 2019 r. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa, sala im. Joachima Lelewela   Program: Piątek, 26 kwietnia 2019 r. 11:00–11:15 Otwarcie obrad przez Dyrektora IH PAN prof. dr hab. […]