Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

  Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa IH PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dyskusję nad książką Czesława Chowańca, Historia Twierdzy Stanisławowskiej 1662–1812, red. Mirosław Wołoszczuk, Norbert Mika, Zenowij Fedunkiw, Iwano-Frankiwsk 2018,   która odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 10.15 w sali im. Joachima Lelewela w Instytucie Historii im. T. […]

  Maria Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., s. 320, ISBN978-83-65880-38-3   W książce podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o zróżnicowanie wewnętrzne społeczności żydowskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII i XVIII w. Przeprowadzono w tym celu analizę dywersyfikacji zawodowej Żydów, pokazując także różnice […]

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Przyznaje ją Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo […]