Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

W związku z upływem kadencji Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, zgodnie z obowiązującym statutem Instytutu, § 14, pkt. 1–5, Przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Rachuba, ogłasza wybory do Rady Naukowej Instytutu Historii PAN na kadencję lat 2019–2022. Wybory odbędą się w dniach od 5 do 20 listopada 2018 r. Wybory uzupełniające do składu Rady odbędą […]