Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na konferencję „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”   Termin: 6–7 grudnia 2018 r. Miejsce konferencji: Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Wł. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Procesy modernizacyjne na ziemiach polskich, podzielonych pomiędzy trzy […]

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza, że zwycięzcą piątej edycji konkursu został Radosław Żurawski vel Grajewski za recenzję pt. Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez heroizmu, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016).

Wiceminister nauki Sebastian Skuza i prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyli 8 lutego dyplomy zwycięzcom XIII Konkursu „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. III nagrodę otrzymał pracownik naukowy IH PAN, dr Dominik Szulc. Serdecznie gratulujemy! Nagrodzeni zostali również: I nagroda – Katarzyna Pańczyk […]