Samorząd Doktorantów

Skład Rady Samorządu Doktorantów:

Arkadiusz Borek – Przewodniczący i delegat do Rady Doktorantów PAN: borek.arkadiusz@gmail.com
Anna Pomierny-Wąsińska – Zastępca Przewodniczącego: apomierny@gmail.com

Piotr Skowroński – Sekretarz: skowronskiskowron@interia.pl