Pracownicy Naukowi

Joanna Nalewajko-Kulikov

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 4, 2007 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja: 22.06.2017, IH PAN
profesor w IH PAN: październik 2017

Specjalizacja

historia Żydów wschodnioeuropejskich XIX i XX w.; historia kultury i języka jidysz

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja”, uczestnik, finansowanie ze środków NPRH przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.
2. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenie – konsekwencje”, uczestnik, finansowanie ze środków NPRH.
3. „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”, uczestnik, finansowanie ze środków NCN.

Ważniejsze publikacje:

1. Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa 2016.
2. Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.
3. Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004.
4. [Współredakcja z: G. Krzywiec, R. Leiserowitz, S. Lehnstaedt] Lesestunde/Lekcja czytania, Warszawa 2013.
5. [Współredakcja] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), przy współpracy G. P. Bąbiaka i A. J. Cieślikowej, Warszawa 2012.

Kontakt:

jnalewajko@ihpan.edu.pl