Biblioteka

Biblioteka im. profesora Janusza Tazbira Instytutu Historii PAN jest specjalistyczną biblioteką historyczną, której zbiory stanowią zaplecze naukowe dla badań i prac dokumentacyjnych prowadzonych w pracowniach Instytutu. Księgozbiór zawiera wydawnictwa źródłowe i literaturę przedmiotu, dotyczące głównie historii kultury i społeczeństwa Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej do czasów najnowszych, szczególnie dziejów struktur i warstw społecznych, historii kobiet, miast, masowych migracji oraz systemów totalitarnych. Biblioteka gromadzi też wydawnictwa Instytutu oraz książki autorstwa jego pracowników. Zbiory zawierają ok. 44 tys. woluminów druków zwartych oraz ok. 22 tys. woluminów wydawnictw ciągłych. Prowadzimy wymianę z licznymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Od 2008 r. w ramach Warszawskiego Porozumienia Bibliotek PAN, katalogujemy zbiory w systemie Horizon i prowadzimy retrokonwersję katalogów kartkowych. Współpracujemy czynnie z Katalogiem Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT. W bibliotece znajdują się katalogi kartkowe: alfabetyczny druków zwartych, alfabetyczny czasopism, katalog rękopisów, prac doktorskich obronionych w IH PAN, inwentarz mikrofilmów.

W latach 2011–2014 Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych”.  Powstałe wtedy i w dalszym ciągu rozwijane Repozytorium Cyfrowe IH PAN zawiera dorobek wydawniczy Instytutu, a także wybrane publikacje pochodzące ze zbiorów Biblioteki oraz Pracowni Atlasu Historycznego. Publikacje w wolnym dostępie stanowią ok. 64% zawartości repozytorium, publikacje dostępne tylko w wewnętrznej sieci IH PAN ze względu na ochronę praw autorskich są udostępniane wszystkim internautom w miarę uzyskiwania licencji od ich posiadaczy.

W 2017 r. Biblioteka otrzymała imię profesora Janusza Tazbira.

Kontakt:

Kierownik: dr Aleksandra Czapelska
e-mail: aczapelska@ihpan.edu.pl

mgr Jolanta Epsztein
dr Monika Jusupović
Magdalena Rege
dr Roman Włodek (Kraków)

kontakt:
tel.: 22 831 02 61–62, w. 24 lub 28
e-mail: bpan@ihpan.edu.pl

Biblioteka czynna
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–15.30